دسته‌ها
مناسبتی

سیزده بدر لس انجلس

خواص دارویی و گیاهی

سیزده بدر لس انجلس
سیزده بدر لس انجلس

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سیزده بدر لس انجلس

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

سیزده بدر ایرانیان سال 1392 در پارک تازند اوکس لس آنجلس . گزارشی از : منصور سپهربند ( پارت 2 )تلویزیون امید ایران. Oitn.

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سیزده بدر لس انجلس

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

آخرین بخش گزارش مربوط به 13 بدر سال 1392 در پارک تازند اوکس – لس آنچلس -گزارشی از : منصور سپهربند.تلویزیون امید ایران – Oitn – n – ( پارت 8)

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سیزده بدر لس انجلس

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

آخرین بخش گزارش مربوط به 13 بدر سال 1392 در پارک تازند اوکس – لس آنچلس -گزارشی از : منصور سپهربند.تلویزیون امید ایران – Oitn – n – ( پارت 8)

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سیزده بدر لس انجلس

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

این کلیپ بهمراه مواردجانیی دیگرمیباشد. ایرانیان قدیم پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن كه باياددوازده ماه ازسال است روزسيزدهم نوروزراكه فرخنده است به باغ وصحرايی می رفتند وشادی می كردندودرحقيقت با این ترتیب رسمی بودن دورهٔ نوروز را به پایان میرسانیدند. (ازکتاب اصل ونسب ودین ایرانیان، تألیف بدیع الزمان رضائی).

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سیزده بدر لس انجلس

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

این کلیپ بهمراه مواردجانیی دیگرمیباشد. ایرانیان قدیم پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن كه باياددوازده ماه ازسال است روزسيزدهم نوروزراكه فرخنده است به باغ وصحرايی می رفتند وشادی می كردندودرحقيقت با این ترتیب رسمی بودن دورهٔ نوروز را به پایان میرسانیدند. (ازکتاب اصل ونسب ودین ایرانیان، تألیف بدیع الزمان رضائی).

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

توضیحات اضافه شده : این مطلب مربوط به سال ۲۰۱۱ است سالهاست که برنامه ای به این سبک در پارک بلبوا اجرا نمیشود ‌.

یکی از خوبیهای لس انجلس و دیگر شهرهای ایرانی نشین کلیفرنیا ،اینست که تمام رسم و رسومات ملی و سنتیِ ما ایرانیان ،چندبرابر سفت و سخت تر از ایران دراینجا برگزار میشود واگر چهارشنبه سوری  یا سیزده بدر را دراینجا بگذرانید اینقدر به شما خوش خواهد گذشت که دیگر تمام سیزده به درها و چهارشنبه سوریهای زندگیتان که داخل ایران بود از چشمتان خواهد افتاد .  هر ساله ایرانیها در لس انجلس و شهرهای اطراف مثل اورنج کانتی و ارواین و…شنبه یا یکشنبه ای که نزدیک 13 به در باشد را به عنوان سیزده  به در معرفی کرده و همگی در پارکهایی که از قبل مشخص شده جمع میشوند . اصلیترین مراسم این روز که توسط شبکه های ماهواره ای ایرانی هم تحت پوشش خبری قرار میگیرد در پارک بلبوا در سن فرناندو ولی است . این شهر از تبعات لس انجلس است که با مرکز شهرلس آنجلس تقریبا نیم ساعت رانندگی فاصله دارد. همانطور که در تصویر می بینید این پارک یک پارک بسیار بزرگ است که یک دریاچه نسبتا بزرگ هم دارد.

این پارک در روزهای عادی هیچ حصاری ندارد و برای عموم آزاد است و نکته جالب اینجاست که در مراسم سیزده به در ،به درخواست  ایرانیان، دور بخش بزرگی از پارک حصار میکشند و چند درب ورودی میگذارند و هرکسی که بخواهد وارد محدوده مراسم شود باید بلیط ورودی بگیرد  که قیمت آن در دوسال اخیر 15 دلار بوده است . بلیطهای ورودی پارک را معمولا از چند روز قبل در مغازه های ایرانی می فروشند ولی در همان روز هم  میشود بلیط را از دکه های فروش بلیط  که نزدیک در ورودیست تهیه کرد . ما پارسال با یک صف خیلی بلند مواجه شدیم  طوریکه نگران بودیم ازاینکه دوباره بخواهیم ساعتها در آن صف بایستیم ،ولی امسال گویا همه چشمشان ترسیده بود و یا قبلا از مغازه خریده بودند ویا اینکه تعداد متصدیان فروش بلیط را بیشتر کرده بودند که صف زیادی تشکیل نشد.

من هر چه بیشتر در لس انجلس میمانم از این حرکت هرسالۀ ایرانیها بیشتر شگفت زده میشوم ،شما فکرش را بکنید که عده ای مهاجر در یک کشور بتوانند دور پارک عمومی یک شهر را برای مراسم خودشان حصار بکشند و تازه بلیط هم بفروشند و از همه اینها گذشته کلی پلیس و مامور سکیوریتی وبلیط فروش و جاروکش و غیره و ذلک که همه هم کلهم آمریکایی هستند درگیر این مراسم ما میشوند !! من یک بار برای یک دختر سیاهپوست آمریکایی از مراسم عیدمان گفتم که ما خیابان قُرُق میکنیم، پارک حصار میکشیم و ساحل را اختصاصی میکنیم تازه تمام ماموران شهری  و پلیس هم با ما همکاری میکنند ،کلی تعجب کرد و گفت هیچوقت به ما سیاه پوستها اجازه نمیدهند برای مراسمی دور هم جمع شویم چون در آخر بزن بزن میشود ،پرسیدهیچوقت در آخر مراسمهای اینچنینی شما کتک کاری نمیشود؟!! من گفتم نه .گفت پس چه کار میکنید ؟گفتم فقط میرقصیم و شادی میکنیم . خیلی تعجب کرد که ما باهم دعوایمان نمیشود و در آخر گفت خوب برای همین است که به شما چنین اجازه ای میدهند.

من فکر میکنم ایرانیهای کلیفرنیا با مال و اموال و تحصیلاتی که با خود به این کشور آورده اند و پستهای شغلی خوبی که خیلی از آنها دارند  و بعضا مثل شهردار بورلی هیلز در راس یک نهاد هستند  که خودش به جماعت ایرانی در این امور قدرت می بخشد ،توانسته اند وجهه خیلی خوبی از ایرانیها را در کلیفرنیا جا بیندازند و برای همین هم قدرت دارند که چنین کارهای نامتعارفی را در شهری از شهرهای آمریکا انجام دهند  و ارگانهای دولتی را موظف به همکاری کنند.

سیزده بدر لس انجلس

نزدیک پارک که میرسیدی یک آقای درشت هیکل سیاه پوست داد میزد که  لطفا بلیط تهیه کنید !لطفا بلیط تهیه کنید !که مردم بفهمند نمیتوانند همینجوری وارد پارک شوند . حدود 10 نفر جوان امریکایی هم در باجه فروش بلیط ، بلیط می فروختند و باید به بعضی از این خانم و آقاهای پیر ایرانی که هرگز نگذاشته اند که زندگی در خارجه خدای نکرده روی زبان مادریشان کوچکترین تاثیری بگذارد و از کل کلمات انگلیسی هلو هاواریو را بلدند ،میفهماندند که چند تا بلیط میخواهی و چه وچه ! به درب ورودی که میرسیدی چند آقای سیاهِ  درشت هیکل دیگر ،بلیطها را با دستگاهی چک میکردند که تقلبی نباشد و اگر میخواستی از پارک خارج شوی روی دستت یک مهر میزدند که موقع ورود دوباره بتوانی با نشان دادن مهر روی دستت به پارک وارد شوی.

ایرانیهای خیلی زیادی آن  روز در پارک بلبوا جمع میشوند. مکانهای این نوع مراسم ،از جاهای نادریست که ایرانیها از اینکه دیگران بفهمند ایرانیند ابایی ندارند و به راحتی و بلند بلند فارسی حرف میزنند . از نکات خیلی جالب تعدادی  از این ایرانیهای مقیم لس انجلس و حومه اینست که انگلیسی را با لهجه فارسی حرف میزنند و فارسی را با لهجه انگلیسی و آدم میماند حیران که بلاخره اینها  کدام زبان را میتوانند بدون لهجه حرف بزنند!!

در سیزده به درهای اینجا ،همه به رسم همان ایران خودمان زیرانداز پهن میکنند و بساط میوه و آجیل و غذا وخوراکی در حد انفجار با خودشان میاورند و مثل ایران خودمان این خیلی عادیست که ببینی یک خانواده چهارنفری اندازه یک لشگر آدم غذا دور خودش چیده و تا آخر مراسم موفق میشود تنها یک پنجم آنرا تناول کند و باید دوباره اینهمه بار را تا منزل بکشد.خیلیها باخودشان قلیان هم آورده بودند . البته یک جایگاه بسیارزیبا و بزرگ هم مثل یک قهوه خانه مدرن در قسمتی از پارک درست کرده بودند که به مردم قلیان میداد . که این ابتکارِ امسال یک انسان باهوش بوده در جهت کسب درآمد ،چون پارسال از این خبرها نبود. اتفاقا  این قلیان دانی توانسته بود مشتریهای خیلی زیادی را جذب کند.

هوا امسال ابری بود و کاملا مناسب برای چنین مراسمی . آفتابهای این منطقه بسیار تند و سوزان است و تفاوت دمای سایه و آفتاب بسیار زیاد است . پارسال که هوا آفتابی بود با اینکه هوا خوب و ملس بود ولی  ما همگی با پوستهایی که جای یقه لباس ،  کفش تابستانی ، آستین  کوتاه، عینک و هر چه که بر تن داشتیم روی آن مانده بود به خانه برگشتیم و تا هفته ها یادگارهای آنروز روی پوست بدنمان بود.ولی امسال که هوا ابری بود همه توانستند هرجایی که دلشان میخواهد بساط پیک نیکشان را پهن کنند و دنبال یک وجب سایه نباشند .

ما طبق تجربه ای که از سال گذشته داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بساطمان را در نزدیکی سن پهن کنیم که اگر کسی از دوستان وآشنایان حوصلۀ رقص و پایکوبی نداشت از دور دستی بر آتش داشته باشد . ساعت 1:30-2 بود که خواننده ها به ترتیب آمدند . در این برنامه ها معمولا خواننده های خوب را نگه میدارند برای آخر برنامه که اتفاقا همین کار هم باعث میشود که معمولا  به آنها وقت کمتری میرسد و با اینکه هم خود خواننده و هم مردم اشتیاق دارند که  ادامه دهند ولی  خواننده مجبور میشود سرو تهش را هم بیاورد. مراسم با آرتیس و یک خواننده ناشناس دیگرشروع شدو مردم کمی هم دور سن مشغول رقص و پایکوبی شدند . بعد کوروس آمد و چند آهنگ خواند ولی باز هم نتوانست مجلس را آنچنان که باید گرم کند . بعد از او سپیده آمد و با اینکه پارسال اینقدر شل خواند که تمام آنهایی که میرقصیدند هم ایستادند و تماشایش کردند ولی امسال اینقدر صدای موزیکش خوب و پر هیجان و بلند بود که خودش مجبور بود از ته حنجره جیغ بزند که شاید صدایش برسد ،ولی برای ما جماعت رقصان ،همین که صدای او در موسیقی گم شده بود و دوپس دوپس بلندی به گوشمان میرسید بس بود تا همه از خود بی خود شویم و حالا نپر پس کی بپر کنیم .

تلاشهای مذبوحانه سپیده برای خواندن هم که تمام شد یک آقای بی مزه ای آمد و چند جک تاریخ مصرف گذشته راجع به اصفهانیها و ترکها تعریف کرد و برای اینکه کسی شاکی نشود گفت که خودش یک رگش اصفهانیست یک رگش ترک وبا اینکه جکها در رده سنی الف بودند ولی  ما که از خودبیخود بودیم و همینطور بی جهت انرژی نهفته زیادی را در خودمان حس میکردیم به او هم خندیدیم  که دلش نشکند. بعد از آن کامیار آمد روی سن که بخواند . من هیچگاه اجرای زنده کامیار را ندیده بودم . او به قدری خوب و درست و پرانرژی خواند که من واقعا جزو طرفداران کنسرتش شدم . هم گروه نوازندگانش خیلی خوب بودند هم خودش در این فالش بازارِ اجراهای زنده، واقعا حضور بی غلط و پراز شور و هیجانی داشت .چند تا آهنگ که خواند همه به وجد آمده بودند و پیر و جوان خودشان را تکان  تکان میدادند ولی همین لحظه که همه را شور حسینی گرفته بود اعلام کرد که با اینکه قرار بوده 13 تا آهنگ را بخواند ولی گفته اند وقتش تمام شده وباید برود. ما همگی به نشانه اعتراض فریاد زدیم :کامیار دوست داریم !کامیار دوست داریم . کامیار نرو برگرد !کامیار نرو برگرد ! شیر سماور.. نه ببخشید این برای جای دیگه بود.

خلاصه که کامیار هم رفت و دوباره آن آقای ترکِ اصفهانِ بی مزده روی سن ظاهر شد و بی توجه به فریادهای ما که همچنان کامیار را تشویق میکردیم چند تا جوک کپک زدۀ دیگر گفت و میکروفن را داد به گروه بعدی که یک گروه کاملا ناشناس بودند با حضور دومردو یک زن که آقا ،آهنگهای عاصف و ابی و … را خواند و خانم که معلوم بود از بچگی به او گفته اند که صدات خیلی شبیه گوگوشه .هر چی آهنگ بود که گوگوش در آرشیو خودش از سال 42 به اینور داشت را برایمان خواند و ما باز گفتیم کامیار دوستت داریم  کامیار دوستت داریم!که بلکه خودشان شرم کنند  از وقت و میکروفونی که به جای کامیار ،تلفِ آنها شد. ولی حتما در پشت پرده ، برنامه گذران چیزی از این افراد ناشناخته می سلفند که مجبورند میکروفون را به جای یک خواننده مردمی در اختیار آنها قرار بدهند ،که آنها هم بتوانند خودشان را در این هاگیرو واگیر مراسم عید و سیزده به در ،به جماعت ایرانی معرفی کنند .

ولی واقعیت اینست که برای ما الکی خوشها فرقی نمیکرد روی سن ،حجی بخواند یا شهرام شب پره یا شماعی زاده  یا علیرضا افتخاری ،ما با هر که آنروز آمد میکروفون را دستش گرفت حتی برای فوت کردن و امتحان آن ، حال کردیم و برای خودمان بسیار پریدیم هوا ،آمدیم زمین ، نمیدونید تا کجاها رفتیم  و برگشتیم و هی  جایتان را خالی کردیم. آخر شما نمیدانید شرکت در یک مراسمِ شادیِ جمعیِ به زبان مادری، با موسیقی زنده ،در فضای باِز  یک پارک با صفا ،کنار دریاچه ای زیبا ،در هوای ملس ابری برای ما ندید بدیدهای بزرگ شده در خفقان چه حالی دارد. آنهم بدون چارقد و لچک ودیدن جمال محمدی برادرانِ یقه آخوندیِ بسیجی با آن پشمهای تُنُک صورتشان .

This entry was posted on پنجشنبه، 7 آوریل 2011 at 6:18 ق.ظ. and is filed under آمریکا از نگاه یک راساراسا. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

من هم این جور مراسم سیزده به در رو خیلی دوست دارم. کاش ایران هم اینجوری میشد. جای اینکه مردم با دینامیت و نارنجک و …. قصد جون همو بکنن!
به مثلث منم سر بزن!

خیلی جالب بود عزیزم هم مراسم هم گزارشت. من امسال ایرواین بودم و هیییییج خبری نبود. سال دیگه میام اونجا !

بابا خوش به حالتون ما تو تهران هر جا می خواستیم بریم یه پلیس گذاشته بودن که خر ما را می گرفت و هی می گفت حرکت کن حرکت کن یه وجب جای پارک پیدا نمی شد … فکر می کنم ما غریب هسستیم نه شما … هر جا هستید خوش باشید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید.
( بیرون رفتن / 
تغییر دادن )

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید.
( بیرون رفتن / 
تغییر دادن )

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید.
( بیرون رفتن / 
تغییر دادن )

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید.
( بیرون رفتن / 
تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

مرا از دیدگاه‌های جدید به وسیلهٔ رایانامه آگاه کن.

مرا در مورد نوشته‌های تازه به وسیلهٔ رایانامه آگاه کن.

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه ایمیل و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، ایمیل خود را وارد نمایید.

به 87 مشترک دیگر بپیوندید

مرا نام‌نویسی کن!

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

چاپ

سيزده بدر امسال در کاليفرنيا، بخاطر تعطيلات آخر هفته، روز يکشنبه جشن گرفته شد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با چند تن از شرکت کنندگان گفتگوهايی انجام داده است که در اينجا می شنويد.

اگرچه بسیاری از مراسم سیزده بدر خارج از کشور (مانند مراسم ویدئوی زیر از دلفت هلند) به زیبایی برگزار شد (و تا دلتان بخواهد ایرانیان پایکوبی کردند و آش و کباب خوردند) اما چند مورد در آمریکا با حواشی مانند تعطیلی یا درگیری همراه بودند:

– لس آنجلس: هر سال یکی از بزرگترین مراسم سیزده بدر ایرانیان در دنیا در پارک بالبوای لس آنجلس بود که از خواننده و غذا و محصولات ایرانی گرفته تا خدمات استخدامی (فارسی زبانان) ارتش آمریکا در این پارک عرضه میشد و ظاهراً برای برنامه گزاران نیز سودده بوده است. اما امسال این مراسم در روزهای آخر و به صورت غیرمترقبه ظاهراً به دلیل مشکلات آلودگی محیط زیست، بی نظمی و “بی کلاسی” برخی از ایرانیان، و صدمه به تاسیسات پارک درمراسم سال گذشته، از سوی مدیریت شهرداری لس آنجلس مجوز نگرفت. البته ایرانیان در مراسم کوچک دیگری در نقاط مختلف شهر لس آنجلس سیزده را بدر کردند (حتماً به روش سالم و با نظم و بدون تخریب پارک تا سال دیگر دربها به روی آنها بسته نشود!).

– سان رافائل (از توابع سانفرانسیسکو): گفته میشود در این مراسم سیزده بدر میان برنامه گزاران (حامی پرچم شیر وخورشید) و تعدادی از حاضرین که حامی پرچم رسمی جمهوری اسلامی بودند بحث و حتی درگیری پیش آمده است و پلیس آمریکا برای حفظ حق آزادی سخن و تجمع، مجبور به دخالت شده است.

– واشنگتن: گفته میشود مراسم بزرگ سالانه پارک آلگونکین ویرجینیا امسال به علت استقبال زیاد و ازدحام و مشکل پارکینگ خودروها در پارک دیگری (لینک اینجا) برگزار شد.

بر اساس آمار بخش نظرسنجی سایت (لینک اینجا) بیش از ۷۳ درصد ایرانیان سیزده را در طبیعت بدر میکنند. با نگاهی به بخش رویدادهای سایت کدوم (اینجا) هم که بزرگترین مجموعه ثبت رویداد ایرانیان میباشد، میتوان تخمین زد که امسال بیش از ۱۲۰ مراسم سیزده بدر در آمریکا برگزار شده است که برخی مانند مراسمی در پارک بیر مانتن در کوههای زیبای اطراف نیویورک به خوبی برگزار شده اند و برخی مانند نمونه های فوق با مشکلاتی همراه بوده اند.

نسخه چاپی

فهميه براتي – لس انجلس

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

سیزده بدر لس انجلس
سیزده بدر لس انجلس
0

یک پاسخ به «سیزده بدر لس انجلس»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *