مناسبتی

متن روز ملی شدن خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس
متن روز ملی شدن خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات همواره جاودانه است
نام نامی ات همواره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

 

 

تا روزی که دنیا برقرار است
خلیج فارس نامش پایدار است

تصویرى زیبا از خلیج فارس،سومین خلیج بزرگ جهان!

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد

 

شعر زیبای تبریک روز خلیج فارس

 

 

اي عشق آفتاب و زمین اي خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه هاي‌ من
روز ملی خلیج فارس بر شما خجسته باد

 

متن زیبای خلیج فارس

 

 

اي پاره تن میهن من، خلیج فارس/اي از تو شادی و محن من، خلیج فارسروز ملی خلیج فارس مبارک

 

 

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

 

اي همیشه نیلگون، اي خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

 

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس رابه شما تبریک میگوییم

 

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس

 

 

اي خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده ارجمند تبریک میگویم

 

 

حتماً بخوانید:   متن تبریک روز ملی خلیج فارس | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

 

خلیج فارس قلب کشور ماست/از آنجا قوم پاک آریا خاست
کز آن ها مانده است اندرز بسار/بهین پند و بهین گفت و بهین کار
روز ملی خلیج فارس مبارک

 

 

اي وارثان پاکی من آخرین نگاهم/بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود
روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

 

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

 

اي شب از مهتاب تو روشن شده/روی خاک از آب تو گلشن شده
اي خلیج فارس، اي نام بلند/اي شکوهت مثل الوند و سهند
اي غرورت مظهر پایندگی/نام تو دیباچه بالندگی
تبریک روز ملی خلیج فارس

 

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

 

نمی فهمد حریف گول و گیجت/که بی مرگند یاران بسیجت
و ما تا زنده ایم و زندگی هست/همیشه فارس می‌ماند خلیجت
روز ملی خلیج فارس

 

متن زیبای تبریک روز خلیج فارس

 

میهن یعنی سرای ترک تا پارس/میهن یعنی خلیج تا ابد فارس
خجسته باد روز ملی خلیج فارس

 

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

بعد از پیروزی شاه عباس بر پرتغال،ایران تا ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس، دریای عمان و بحر فارس شد!

بریتانیا در عهدنامه مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت!

 

حتما بخوانید:  کاریکاتور روز ملی خلیج فارس ۱۰ اردیبهشت ماه

 

مجله اینترنتی تالاب

متن روز ملی شدن خلیج فارس

تا روزی که دنیا برقرار است

خلیج فارس نامش پایدار است

خلیج فارس ، سومین خلیج بزرگ جهان

 

بعد از پیروزی شاه عباس بر پرتغال،ایران تا ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس، دریای عمان و بحر فارس شد! بریتانیا در عهدنامه مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت!

 

 

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات همواره جاودانه است
نام نامی ات همواره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

 

 

اي عشق آفتاب و زمین اي خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه هاي‌ من
روز ملی خلیج فارس بر شما خجسته باد

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

اي پاره تن میهن من، خلیج فارس/اي از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

اي همیشه نیلگون، اي خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس رابه شما تبریک میگوییم

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس

 

 

اي خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده ارجمند تبریک میگویم

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

خلیج فارس قلب کشور ماست/از آنجا قوم پاک آریا خاست
کز آن ها مانده است اندرز بسار/بهین پند و بهین گفت و بهین کار
روز ملی خلیج فارس مبارک

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

اي وارثان پاکی من آخرین نگاهم/بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود
روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

اي شب از مهتاب تو روشن شده/روی خاک از آب تو گلشن شده
اي خلیج فارس، اي نام بلند/اي شکوهت مثل الوند و سهند
اي غرورت مظهر پایندگی/نام تو دیباچه بالندگی
تبریک روز ملی خلیج فارس

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

نمی فهمد حریف گول و گیجت/که بی مرگند یاران بسیجت
و ما تا زنده ایم و زندگی هست/همیشه فارس می‌ماند خلیجت
روز ملی خلیج فارس

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

میهن یعنی سرای ترک تا پارس/میهن یعنی خلیج تا ابد فارس
خجسته باد روز ملی خلیج فارس

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

از خطه جنوبم و چشمان نیلی ام/دارد دلیل هاي‌ قشنگ از خلیج فارس
بالاترین نشان لیاقت برای ماست/این حرمت همیشه سه رنگ از خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس را تبریک می‌گویم

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

هر صبحدم/سجاده می گشایم/از خزر تا خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

همه ی شهر عاشقت شده اند، شاه بانوی ماه پیشانی
آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه هاي‌ ایرانی
در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت
دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی
روز ملی خلیج فارس

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

روزگاری کهن تر از میلاد/سال‌ها دورتر ز عهد جدید
بر فراز خلیج روشن فارس/نام «شاخاب پارس» گشت پدید
روز ملی خلیج فارس ابریک

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

برای خلیج همیشه فارس
پرانده اند ز خوابت، مگر، پری ها را؟/که شوق تازه رسیده است بندری ها را؟
تو تک ستاره منظومه زمین هستی/که جمع کرده اي امروز، مشتری ها را
تبریک روز ملی خلیج فارس بر شما

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

 

موج در موج رها کن خم گیسویت را/و نشان ده به همه ی سلسله مویت را
با همان روسری آبی ات اي پهناور/بازهم وسوسه کن دشمن بدگویت را
روز ملی خلیج فارس ایرانی خجسته باد

 

 

اس ام اس روز ملی خلیج فارس

 

میهن یعنی خزر، صیاد، جنگل/خلیج فارس، رقص نور، مشعل
میهن یعنی دیار عشق و امید/دیار ماندگار نسل خورشید
روز ملی خلیج فارس

 

 

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد

 

 ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سال روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

 

خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده عربی همسایه است. وسعت آن ۲۴۰،۰۰۰ کیلومتر است و پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب میشود.

 

خلیج فارس توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است و جزایر مهم آن عبارت‌اند از: خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، جزیره کیش، جزیره قشم، و لاوان که تمامی انها به ایران تعلق دارد.

 

خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهایی چون کویت، عربستان و امارات است. بهمین دلیل، منطقه‌اي مهم و استراژیک محسوب می شود. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجوددارد که از انها می توان بندر شارجه، دوبی، ابوظبی و بندر عباس را نام برد.

روز ملی خلیج همیشه فارس

 

روز ملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیان است. در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴، هیات دولت مصوبه اي را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال ، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت .

 

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. روزی که یادآور ازخودگذشتگی هاي‌ ملت سرافراز ایران و فرار اشغال‌گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط جابرانه‌ بر سواحل جنوبی کشور «۲۱ آوریل ۱۶۲۲ میلادی» در پی رشادت‌هاي‌ سپاه ایران به رهبری امیرالامرای فارس«امام قلی‌خان» می باشد.

عکس خلیج فارس

 

شاه عباس صفوی  دراین روز درسال ۱۶۲۱ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد، تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.

 

اما این روز درسال‌هاي‌ اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است. وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت قرار گرفته است. تصمیم که ۱۰اردیبهشت رابه روز ملی خلیج فارس بدل کرده است.

خلیج فارس ایران

 

خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سرزبان‌ها بوده است و مردم تمام جهان آن رابا نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند. قدیمی‌ترین اسناد موجود درباره خلیج فارس به کتاب هاي‌ باقی مانده از یونان باستان بر میگردد.

یونانی ها و مورخانشان دراین کتاب ها با نام “پرسیکوس سینوس” که به معنی “خلیج فارس” است از این آبراهه یاد میکنند و تکرار همین نام باعث می شود که تعداد زیادی از نقشه هاي‌ باقی مانده از اروپائیان قرن‌ها بعد نیز با همین نام از خلیج فارس یاد کنند.

بر اساس نوشته‌هاي‌ مورخان یونانی مانند هرودت «۴۸۴ – ۴۲۵ ق.م» کتزیاس «۴۴۵ – ۳۸۰ ق.م»، گزنفون «۴۳۰ – ۳۵۲ ق.م» استرابن «۶۳ ق.م – ۲۴ م» که پیش از میلاد مسیح می‌زیسته‌اند؛ یونانیان اولین ملتی هستند که به این دریا نام پرس و به سرزمین ایران پارسه، پرسای، پرس‌پولیس یعنی شهر یا مملکت پارسیان داده‌اند.

عکس پروفایل خلیج فارس

انگلیسی زبان‌ها نیز این منطقه جغرافیایی خاص را PERSIAN GULF میخوانند که در واقع ترجمه ساده اي از نام “خلیج فارس” است و نقشه‌هاي‌ بی شماری که از ملوانان و جغرافی دانان انگلیسی قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی باقی مانده است، اسناد غیرقابل انکار این حقیقت تاریخی هستند.

 

ابوعلی احمدبن عمر مشهور به ابن رسته در کتاب الاعلاق النفیسه که درسال ۲۹۰ هجری به رشته تالیف درآورده، نوشته است: « اما از دریای هند خلیجی بیرون می آید به سمت سرزمین فارس که آنرا «خلیج‌فارس» مینامند»؛ محمد عبدالکریم صبحی نیز در کتاب «علم الخرائط» در نقشه‌هایي که با ترجمه عربی نقل کرده است، دریای جنوب ایران را «الخلیج‌الفارسی» و «بحر فارس» نامیده است.

 

عکس پروفایل خلیج فارس

 

استعمار گر پیر پس از ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکتهای انگلیسی و قطع روابط ایران و انگلیس ابتدا نماینده سیاسی انگلیسی مقیم بحرین از سال ۱۳۲۹ «۱۹۵۰ م.» عبارت ساحل عربی را برای منطقهٔ جغرافیایی بخش جنوبی خلیج فارس که متعلق به عرب‌هاي‌ تحت‌الحمایه انگلیس بود مرسوم ساخت و سپس به مرور کلمه خلیج عربی را جای گزین آن ساخت و سپس این نام رابه کل خلیج فارس تعمیم داد.اما هرگز موفق نشد.

 

این در حالی است که تا اوایل دهه ۱۹۶۰ درباره نام خلیج فارس هیچگونه بحث و جدلی در بین نبوده است ودر تمام منابع اروپایی و آسیایی و امریکایی، دانشنامه‌ها و نقشه هاي‌ جغرافیایی این کشورها نام از خلیج فارس درتمام زبان ها بهمین نام یاد شده است. 

عکس پروفایل خلیج فارس

 

اصطلاح «خلیج ع رب ي» برای اولین بار در دوره تحت قیمومت شیخ نشین‌هاي‌ خلیج فارس توسط کارگزاران انگلیس و به طور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اوون در کتابی به نام حبابهای طلایی در خلیج ع رب ي درسال ۱۹۵۸ نوشت که «من در تمام کتب و نقشه‌هاي‌ جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم ولی در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس«بحرین» متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند پس باید این خلیج را ع رب ي بنامیم».

عکس پروفایل خلیج فارس

 

همچنین درسال‌هاي‌ اخیر کشور های عرب حاشیه خلیج فارس ودر صدر آن ها کشور عربستان به همراه اربابان غربی شان سعی و تلاش فراوانی در تحریف نام خلیج فارس داشته‌اند تا از این تغییر نام اعتباری برای خود بیافرینند و این آبراه استراتژیک جهان رابه نام خود درآورند؛ البته اعراب حاشیه خلیج فارس در پیمودن این مسیر تنها نبودند و برای مثال یک مورد دیگر تحریف نام خلیج فاس درسال ۱۳۸۳ توسط اطلس مشهور جهانی به نام نشنال جغرافی بود.

عکس پروفایل خلیج فارس

 

پس از تحریف نام خلیج فارس در  اطلس نشنال جغرافی که بعد از دو قرن کاربرد نام خلیج فارس برای اولین در نسخه جدید در آبان سال ۱۳۸۳ نام جدیدی را درکنار نام بین المللی خلیج فارس قرار داد خشم و اعتراض عمومی در بین فعالان اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج نسبت به این تحریف غیرعلمی صورت گرفت و پس از ارسال هزاران ایمیل و نامه اعتراضی و یک طومار اینترنتی با بیش از ۱۲۰ هزار امضا به موسسه مذکور، مدیر موسسه مشهور آمریکایی ضمن عذرخواهی از ملت ایران، قول داد اشتباه خودرا جبران کند. این پیروزی نشان داد که با اتحاد می توان کارهای بزرگ کرد و از تخریب و جعل هویت یک ملت بزرگ پیش گیری کرد.

 

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

 

 

حتما بخوانید:  کاریکاتور روز ملی خلیج فارس ۱۰ اردیبهشت ماه

 

منابع :

daneshnameh.roshd.ir

saelin18.com

atabatnews.ir

مجله اینترنتی تالاب

بخوانیم همیشه در گوش باد/چو ایران نباشد تن من مباد
روز ملی خلیج فارس مبارک باد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز خلیج فارس مبارک باد

❈ ❈ پیام تبریک روز خلیج فارس ❈ ❈

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک بادمتن روز ملی شدن خلیج فارس

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم
روز خلیج فارس مبارک

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

آرشی دگر خواهم شد، می روم بر بالای دماوند، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند
تیر می رود جان من نیز، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است
دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است
روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

آرشی دگر خواهم شد ، می روم بر بالای دماوند ، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم ، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند . . .

تیر می رود جان من نیز ، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس ، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود ، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس . . .

فریاد بر آرد و رسا گوید :

این مرز ایران است / بیشه ی شیران است

دست ددان کوته زین دیار باد / نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است

روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد .

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

از آن زمان که نقشه ی ایران کشیده شد / نام و نشان کشور شیران کشیده شد

هر قطعه را فضایی و نامی نهاده اند / نقش توهم خلیج دلیران کشیده شد

این قطعه هم بنام وطن شد خلیج / این نقشه ها به حکم امیران کشیده شد

گلبانگ عشق از دل میهن ترانه زد / فریاد شوق از دل ابران کشیده شد

روز بزرگ خلیج فارس مبارک باد . . .

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است

نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است

روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

متن روز ملی شدن خلیج فارس

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

البرز جلوه یی از اقتدار ماست / دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است / این شیر ، پنجه ی دیوان شکسته است
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد .

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

تو را با آبی چشمان زیبایت
تو را باگرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده
تو را تابی نهایت دوست می دارم . . .
روز خلیج فارس مبارک

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

مردان کشورم همه در راه این وطن / از جسم خود گذشته و از جان خویشتن
در راه اعتلای چنین خاک لاله گون / صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن
از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس / کوته شده دو دست طمعکار اهرمن
تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف / پیروز و جاودانه بماند سرای من
سرکن سرود عشق که ماند به یادگار / از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن
خلیج همیشگی فارس ! روزت مبارک

فال حافظ

سلامت و پزشکیسبک زندگیگیاهخواریاطلاعات داروییخواص هامد و فشن

سرگرمیچهره هاعکس های جالب و دیدنیاشعار زیباآهنگویدیو کلیپآهنگ تولدت مبارک

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کوکا به هر نحو غیر مجاز می باشد.هر گونه کپی برداری از محتوای سایت کوکا پیگرد قانونی دارد.استفاده از مطالب سایت کوکا در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.

مطالب بخش سلامت و پزشکی سایت کوکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

در ایران روز ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

امروز در تاریخ ایران روز مهمی است. شاه عباس صفوی با کمک انگلیسی‌ها در این روز در سال ۱۶۲۱ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتقالی ها درآورد، تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.

اما این روز در سال‌های اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است. وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ایران قرار گرفته است. تصمیم که ۱۰اردیبهشت را به روز ملی خلیج فارس بدل کرده است.متن روز ملی شدن خلیج فارس

معمولا روزهای ملی براساس اهمیت یک مکان انتخاب نمی شوند. در تقویم ایران روزهای ملی همچون روز ملی حمل و نقل، روز ملی مقاومت و ایثار، روز ملی شعر و ادب، روز ملی یوز پلنگ، روز ملی انرژی هسته‌ای را می‌توان یافت اما روز ملی اصفهان، شیراز، خزر، دریاچه ارومیه و.. را نمی‌توان یافت. پس بر چه اساسی امروز روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است؟

محمود احمدی نژاد در یکی از اظهاراتش درباره ی روز ملی خلیج فارس گفته است: «برخی خیال می‌کنند اعلام این روز به نام خلیج فارس دعوا بر سر یک نام یا یک عکس‌العمل می‌باشد، درحالی که چنین نیست. ثبت یک روز به نام روزملی خلیج فارس یک غبار روبی و یک یادآوری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد جنجال برسر نام خلیج فارس دلیل انتخاب این روز به عنوان روز ملی خلیج فارس بوده است. جنجالی که بارها و بارها در رسانه ها و از سوی سیاسیون عرب زبان مطرح می‌شود.

اماراتی‌ها، کویتی‌ها و عربستانی‌ها از غافله سالاران این جریان هستند، آن‌ها به دلایل سیاسی برای مقابله با ایران و به رخ کشیدن اختلافاتشان بر سر جزایره سه گانه از نام مجعول خلیج (ع ر ب ی) استفاده می‌کنند.جریانی که البته ریشه در سال‌ها پیش دارد. در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی به تحریک انگلیسی‌ها کشورهای عربی این نام جعلی را برای خلیج فارس انتخاب کردند. البته این نامگذاری ابتدا به گونه ای دیگر صورت گرفت اما چون با اقبال مواجه نشد تغییر پیدا کرد.دولت انگلیس در سال ۱۲۱۹ خورشیدی، نام دریای بریتانیا را برای خلیج فارس به کار بردند اما این نام پذیرشی نیافت و آن را رها نمودند.

پس از ملی شدن نفت ایران و خلع ید از شرکتهای انگلیسی و قطع روابط ایران و انگلیس ابتدا نماینده سیاسی انگلیسی مقیم بحرین از سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰ م.) عبارت ساحل عربی را برای منطقهٔ جغرافیایی بخش جنوبی خلیج فارس که متعلق به عرب‌های تحت‌الحمایه انگلیس بود مرسوم ساخت و سپس به مرور کلمه خلیج عربی را جایگزین آن ساخت و سپس این نام را به کل خلیج فارس تعمیم داد.

این در حالی است که تا اوایل دهه ۱۹۶۰ درباره نام خلیج فارس هیچ گونه بحث و جدلی در میان نبوده است و در تمام منابع اروپایی و آسیایی و امریکایی، دانشنامه‌ها و نقشه های جغرافیایی این کشورها نام از خلیج فارس درتمام زبان ها به همین نام یاد شده است.

اصطلاح «خلیج ع رب ی» برای نخستین بار در دوره تحت قیمومت شیخ نشین‌های خلیج فارس توسط کارگزاران انگلیس و بطور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اوون در کتابی به نام حبابهای طلایی در خلیج ع رب ی در سال ۱۹۵۸ نوشت که «من در تمام کتب و نقشه‌های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم ولی در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس(بحرین) متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند بنابر این ادب حکم می‌کند که این خلیج را ع رب ی بنامیم».

اما دلایل عرب های آن طرف خلیج فارس نیز برای این نامگذاری در نوع جالب توجه است آن ها هیچ توجهی به پیشینه تاریخی این منطقه ندارند و تمام تحلیلشان مبتنی بر این مسئله است که ساکنان سواحل خلیج فارس عموما عرب زبان هستند. برخی از این تحلیل ها نیز بر عدم تبعیت سواحل از دولت ایران اتکا دارد.

البته باید انصاف را هم رعایت کرد، تمام اعراب این نام را برای خلیج فارس نمی پسندند، بسیاری از متفکران و روشنفکران دنیای عرب مخصوصا اعراب شمال آفریقا معتقد بر اصالت نام خلیج فارس هستند.

در کشورهای عربی شمال آفریقا حتی نویسندگانی هستند که در دفاع از نام خلیج فارس مطالبی منتشر کرده و هم زبانان خود را که در جهت تغییر این نام تاریخی سرمایه گذاری می کنند بشدت سرزنش کرده اند. اما اعراب حاشیه خلیج فارس به دلایل سیاسی نام خلیج فارس را به یک بهانه تبدیل کرده اند تا به مقابله رسانه ای و تبلیغاتی با ایران بپردازند.

در سال‌های اخیر این روال دامنه دار تر بوده است در هر مراسمی اعم از سیاسی، فرهنگی و ورزشی اعراب حاشیه خلیج فارس درباره این نام شیطینت هایی را صورت دادند. حتی در برخی مواقع در حضور چهرهای دولتی رسمی ایرانی دست به این کار می‌زدند. ان‌های فضای اینترنت را نیز از این اقدامات خود مصون نگذاشته اند.

به هر ترتیب این شیطنت ها آن قدر گسترش یافت تا این که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله تبلیغاتی با اقدامات اعراب تصمیم گرفت یک روز ملی را به “خلیج فارس” اختصاص دهد، شاید که از این طریق بتواند به مقابله با اقدامات انگلیسی پسند بپردازد.

همه شهر عاشقت شده‌اند، شاه بانوی ماه‌پیشانی!

آخرین بازمانده تاریخ! فخر افسانه‌های ایرانی!

در رگت خون آریایی‌هاست، در نفس‌هایت آتش زرتشت

دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی

مرزها را به وجد آوردی، آی زیبای روسری آبی!

نقشه‌ها را کشانده گیسویت، رو به جغرافیای حیرانی

رام چشمان نیلی‌ات شده‌اند، گله اسب‌های دریایی

کوسه‌های هنوز سرگردان، موج‌های همیشه طوفانی

در دل آب، فوج ماهی‌ها، غرق در رقص بندری با تو

این طرف مرغ‌های دریایی، آن طرف صخره‌های مرجانی

از صدف‌های ساحل بحرین، تا تب و تاب تنگه هرمز

بادها گرم قصه‌پردازی، لنج‌ها در پی غزل‌خوانی

بالش گرم و راحت قوها! مایه افتخار جاشوها!

قرص باش و نترس از طغیان! «فارس هستی و فارس می‌مانی»

فال حافظ

سلامت و پزشکیسبک زندگیگیاهخواریاطلاعات داروییخواص هامد و فشن

سرگرمیچهره هاعکس های جالب و دیدنیاشعار زیباآهنگویدیو کلیپآهنگ تولدت مبارک

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کوکا به هر نحو غیر مجاز می باشد.هر گونه کپی برداری از محتوای سایت کوکا پیگرد قانونی دارد.استفاده از مطالب سایت کوکا در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.

مطالب بخش سلامت و پزشکی سایت کوکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

روز خلیج فارس مصادف با ۱۰ اردیبهشت ماه است که در این نوشتار سایت سماتک زیباترین متن درباره روز خلیج فارس مبارک به همراه جدیدترین سری متن ادبی زیبا در مورد خلیج فارس را برایتان تهیه و جمع آوری کرده است. جدیدترین متن کوتاه خلیج فارس را شما عزیزان می توانید در ادامه بخوانید و یا برای دیگران اس ام اس تبریک روز ملی خلیج فارس را ارسال کنید.

♣ ♣ ♣

متن روز ملی شدن خلیج فارس

متن کوتاه خلیج فارس به مناسبت فرا رسیدن دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در این مقاله تهیه و آماده شده است. اگر قصد فرستادن یک متن درباره روز خلیج فارس برای دیگران را دارید با ما همراه باشید تا مجموعه بهترین متن زیبا برای خلیج همیشه فارس را تقدیم شما کنیم.

♣ ♣ ♣

در سال‌های اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و در صدر آنها کشور عربستان به همراه اربابان غربی‌شان که از انقلاب اسلامی و اقتدار ایران زخم خورده‌اند سعی و تلاش فراوانی در تحریف نام خلیج فارس داشته‌اند تا از این تغییر نام اعتباری برای خود بیافرینند و این آبراه استراتژیک جهان را به نام خود درآورند؛ البته اعراب حاشیه خلیج فارس در پیمودن این مسیر تنها نبودند و گهگاه از سوی برخی موسسات بزرگ غربی از جمله نشنال جئوگرافی نیز همراهی می‌شدند، اما این همراهی‌ها در نهایت به عذرخواهی این گونه موسسات و جایگزینی نام اصیل خلیج فارس به جای نام‌های جعلی دیگر می‌شد. به امید سرافرازی خلیج همیشه فارس ایران! خلیج فارس روزت مبارک!

♣ ♣ ♣

قلب همه ما ایرانی‌ها با تو می تپد خلیج تا ابد فارس
۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد.

♣ ♣ ♣

خلیج فارس فقط یک نام نیست
مجموعه‌ای شگفت انگیز از تنوع زیستی است
که باید برای حفاظت از آن تلاش کرد

دلفین گوژپشت
خور چاخا
روستای گرکان
تالاب رود شور، شیرین و میناب
هرمزگان

۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس تبریک و تهنیت باد.

♣ ♣ ♣

مردان کشورم همه در راه این وطن / از جسم خود گذشته و از جان خویشتن
در راه اعتلای چنین خاک لاله گون / صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن
از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس / کوته شده دو دست طمعکار اهرمن
تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف / پیروز و جاودانه بماند سرای من
سرکن سرود عشق که ماند به یادگار / از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن
خلیج زیبای فارس روزت مبارک.

وطن یعنی
همه آب و همه خاک
وطن يعني
خليج تا ابد فارس
وطن یعنی ، ایران

دهم‌ اردیبهشت روز ملی‌ خلیج ‌فارس گرامی باد.

♣ ♣ ♣

تو را با آبی چشمان زیبایت
تو را باگرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده
تو را تابی نهایت دوست می دارم . . .
روز خلیج فارس مبارک.

♣ ♣ ♣

روز خلیج فارس، حفظ خاک، تاریخ، فرهنگ، مشاهیر و حقوق هر کشور بیشتر از هر حرکت سیاسی و دولتی، نیازمند تلاش و همدلی و علاقه مردم آن کشور هست و روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد .

♣ ♣ ♣

البرز جلوه یی از اقتدار ماست / دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است / این شیر ، پنجه ی دیوان شکسته است
۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس تبریک و تهنیت باد.

♣ ♣ ♣

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است

نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است

روز ملی خلیج فارس مبارک باشد.

♣ ♣ ♣

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. روزی که یادآور ازخودگذشتگی‌های ملت سرافراز ایران و فرار اشغال‌گران متجاوز پرتقالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط جابرانه‌ بر سواحل جنوبی کشور در پی رشادت‌های سپاه ایران به رهبری امیرالامرای فارس (امام قلی‌خان) می‌باشد. شاه عباس صفوی در این روز در سال ۱۶۲۱ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتقالی‌ها درآورد تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.

♣ ♣ ♣

به مناسبت روز خلیج فارس

طفلی به نام شادی، دیریست گم شده ست
با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو
هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر .

خلیج فارس یکی از بزرگترین سرمایه های ایران عزیزمان است و باید حداقل هر سال یکبار این روز مهم را به یکدیگر تبریک بگوییم. متن روز ملی خلیج فارس برای تبریک این روز در اردیبهشت ماه و منتخبی از متن ادبی زیبا در مورد خلیج فارس، کوتاه ترین متن ادبی زیبا در مورد خلیج فارس را برای شما همراهان همیشگی سایت سرگرمی سماتک تهیه و تنظیم کرده ایم.

♣ ♣ ♣

از آن زمان که نقشه ی ایران کشیده شد / نام و نشان کشور شیران کشیده شد

هر قطعه را فضایی و نامی نهاده اند / نقش توهم خلیج دلیران کشیده شد

این قطعه هم بنام وطن شد خلیج / این نقشه ها به حکم امیران کشیده شدمتن روز ملی شدن خلیج فارس

گلبانگ عشق از دل میهن ترانه زد / فریاد شوق از دل ابران کشیده شد

روز بزرگ خلیج فارس مبارک باد . . .

♣ ♣ ♣

خلیج فارس یکی از خلیج‌های بزرگ دنیاست که به دلیل وجود راه‌های ارتباطی با کشورهای دیگر بسیار معروف و بااهمیت است. به همین دلیل بسیار به جا بود که در تقویم رسمی کشور روزی خاص را به عنوان روز ملی خلیج فارس برگزینند.

♣ ♣ ♣

آرشی دگر خواهم شد ، می روم بر بالای دماوند ، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم ، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند . . .

تیر می رود جان من نیز ، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس ، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود ، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس . . .

فریاد بر آرد و رسا گوید :

این مرز ایران است / بیشه ی شیران است

دست ددان کوته زین دیار باد / نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است

روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد .

♣ ♣ ♣

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم.

♣ ♣ ♣

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم.

بخوانیم همیشه در گوش باد/چو ایران نباشد تن من مباد
روز ملی خلیج فارس مبارک باد.

♣ ♣ ♣

تیرماه سال ۱۳۸۴ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ قراردادن‌ هویت‌ فرهنگی‌ و تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ از سوی‌ ایادی‌ استکبار جهانی‌ به‌ خصوص‌ برخی‌ از کشورهای‌ همسایه‌ و تلاش‌ آنان‌ برای‌ تحریف‌ نام‌ تاریخی‌ خلیج‌ فارس، به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ روز اخراج‌ پرتغالی‌ها (۱۰ اردیبهشت) از تنگه‌ هرمز را به‌ عنوان‌ روز ملی خلیج فارس نامگذاری‌ کرد.

♣ ♣ ♣

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک!

♣ ♣ ♣

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

♣ ♣ ♣

دهم اردیبهشت برای ایران و ایرانیان روزی پرافتخار است. روزی که توانستند خلیج همیشه فارس را از دست پرتغالی‌های اشغالگر آن هم پس از سال‌های زیادی پس بگیرند.

♣ ♣ ♣

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد.

♣ ♣ ♣

آبی زیبا، شاخاب پارس، خلیج همیشه نیلگون روزت مبارک.

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز ملی خلیج فارس مبارک باد!

♣ ♣ ♣

متن درباره روز خلیج فارس و کالکشن قشنگ ترین متن ادبی روز ملی خلیج فارس در این پست ملاحظه فرمودید و امیدواریم از این دلنوشته خلیج فارس استفاده کافی را برده باشید. همچنین می توانید متن ادبی زیبا در مورد خلیج فارس و متن زیبا برای تبریک روز خلیج فارس را در سایر مقالات ما که در انتهای این صفحه آورده شده است دیدن فرمایید.

تبریک روز خلیج فارس به مناسبت روز دهم اردیبهشت ماه که به نام روز ملی خلیج فارس نامیده شده و هر سال مراسم بزرگداشت و نکوداشت برای ابراز همبستگی ملی برگزار می شود.
ما نیز در این بخش عکس نوشته و تصاویر روز ملی خلیج فارس و عکس نوشته را سایت حرف تازه آماده کردیم.

مبارک باد روز ملی خلیج فارس بر فارسی زبانان مبارکباد

خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده عربی همسایه است. وسعت آن ۲۴۰،۰۰۰ کیلومتر است و پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می‌شود. خلیج فارس توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است و جزایر مهم آن عبارت‌اند از:

خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، جزیره کیش، جزیره قشم، و لاوان که تمامی آنها به ایران تعلق دارد.متن روز ملی شدن خلیج فارس

 

 

خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهایی چون کویت، عربستان و امارات متحده عربی است. به همین دلیل، منطقه‌ای مهم و استراژیک محسوب می‌شود. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندر شارجه، دوبی، ابوظبی و بندر عباس را نام برد.

۱۰ اردیبهشت روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیان است. در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴، هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال ، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت .

دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. روزی که یادآور ازخودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغال‌گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط جابرانه‌ بر سواحل جنوبی کشور (۲۱ آوریل ۱۶۲۲ میلادی) در پی رشادت‌های سپاه ایران به رهبری امیرالامرای فارس(امام قلی‌خان) می باشد.

شاه عباس صفوی در این روز در سال ۱۶۲۱ میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد، تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت تصمیم گرفتند که ۱۰اردیبهشت را به روز ملی خلیج فارس بنامند.

خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سر زبان‌ها بوده است و مردم تمام جهان آن را با نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند.

قدیمی ترین اسناد موجود درباره خلیج فارس به کتاب های باقیمانده از یونان باستان بر می گردد

پس از تحریف نام خلیج فارس در اطلس نشنال جغرافی که بعد از دو قرن کاربرد نام خلیج فارس برای اولین در نسخه جدید در آبان سال ۱۳۸۳ نام جدیدی را در کنار نام بین المللی خلیج فارس قرار داد خشم و اعتراض عمومی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج نسبت به این تحریف غیرعلمی صورت گرفت و پس از ارسال هزاران ایمیل و نامه اعتراضی و یک طومار اینترنتی با بیش از ۱۲۰ هزار امضا به موسسه مذکور، مدیر موسسه مشهور آمریکایی ضمن عذرخواهی از ملت ایران، قول داد اشتباه خود را جبران کند.

 

نام (required)

               ایمیل (نشان داده نخواهد شد, الزامی)

متن روز ملی شدن خلیج فارس

آرایش

مدل مو

مدل لباس

چو ایران نباشد تن من مباد – بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

در ایران روز ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

آکاایران: روز خلیج فارس مبارک ( متن و عکس دلپذیر برای تبریک روز خلیج فارس )

وطن یعنی دیار عشق و امید * دیار ماندگار نسل خورشید

موج در موج رها کن خم گیسویت را * و نشان ده به همه سلسله مویت را

با همان روسری آبی ات ای پهناور * باز هم وسوسه کن دشمن بدگویت را

تو تک ستاره منظومه زمین هستی * که جمع کرده ای امروز، مشتری ها را

بر فراز خلیج روشن فارس * نام «شاخاب پارس» گشت پدید

آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه های ایران زمین

در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت

دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی

روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

بالاترین نشان لیاقت برای ماست * این حرمت همیشه سه رنگ از خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس را تبریک می گویم

مبارک باد روز ملی خلیج فارس

نمی فهمد رقیب گول و گیجت * که بی مرگند یاران بسیجت

و ما تا زنده ایم و زندگی هست * همیشه فارس می ماند خلیجت

ای شب از مهتاب تو روشن شده * روی خاک از آب تو گلشن شدهمتن روز ملی شدن خلیج فارس

ای خلیج فارس، ای نام بلند * ای شکوهت مثل الوند و سهند

ای غرورت مظهر پایندگی * نام تو دیباچه بالندگی

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم * بر آسمان آبی این خاک

و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود

کز آنها مانده است اندرز بسار * بهین پند و بهین گفت و بهین کار

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما * نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما

روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس * نام نامی ات هماره جاودانه است

نام نامی ات هماره بر زبان موج * جاودان ترین سرود عاشقانه است

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس * چشم آبی همیشگی قصه های من

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

در ایران روز ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده

که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است .

عکس های روز خلیج فارس

پوسترهای روز ملی خلیج فارس مبارک

تبریک روز خلیج فارس

عکس های روز خلیج فارس

طراحی های روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج همیشه فارس

عکس خلیج همیشه فارس

دانلود عکس روز خلیج فارس

منبع :

سایت سرگرمی ، طنز ، جوک ، اس ام اس، معما ، تست هوش ، حکایات

متن روز ملی شدن خلیج فارس
متن روز ملی شدن خلیج فارس
0

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  حل تمرین ریاضی کلاس پنجم ابتدایی

Related posts

Leave a Comment

ml>