مناسبتی

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

خواص دارویی و گیاهی

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی 99
ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

مولودی ميلاد حضرت علی اكبر و روز جوان- محمود كريمی- ای اولین مدافع حرمبرای دیدن ویدیوهای بیشتر میتوانید روی لیست پخش های پایین کلیک کنید:مداحی و نوحهhttps://goo.gl/ADr5AEمداحی و نوحه شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و آلهhttps://goo.gl/MLyoDlمداحی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهhttps://goo.gl/siwDYpمداحی شهادت امام علی علیه السلامhttps://goo.gl/rj8fvFمداحی و نوحه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامhttps://goo.gl/EOOz82مداحی و نوحه وفات حضرت زینب سلام الله علیهhttps://goo.gl/5lIHJwمداحی و نوحه شهادت امام حسین علیه السلامhttps://goo.gl/K9Rq5Lمداحی و نوحه شهادت امام سجاد علیه السلامhttps://goo.gl/Nnj0UQمداحی شهادت امام محمد باقر علیه السلامhttps://goo.gl/YIaEWgمداحی و نوحه شهادت امام جعفر صادق علیه السلامhttps://goo.gl/wKTmG6مداحی و نوحه شهادت امام موسی الکاظم علیه السلامhttps://goo.gl/xMJIkSمداحی و نوحه شهادت امام رضا علیه السلامhttps://goo.gl/0yKRXBمداحی و نوحه شهادت امام محمد تقی الجواد علیه السلامhttps://goo.gl/SyrOY5مداحی شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلامhttps://goo.gl/yHJr8wمداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلامhttps://goo.gl/D9sUxcمولودیhttps://goo.gl/pQNPo8مولودی های میلاد و مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آلهhttps://goo.gl/SO4vWoمولودی ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهhttps://goo.gl/eIbrRxمولودی های ولادت امام علی علیه السلامhttps://goo.gl/Mqln4Cمولودی ولادت امام حسین علیه السلامhttps://goo.gl/U0Yjqnمولودی های حضرت زینب سلام الله علیهhttps://goo.gl/RQ2a6Cمولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلامhttps://goo.gl/XAKLi9مولودی ولادت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلامhttps://goo.gl/auM0Evمولودی امام حسن عسکری علیه السلامhttps://goo.gl/XOnDdWمولودی ولادت حضرت معصومه سلام الله علیهhttps://goo.gl/qgcm5rمولودی های محمود کریمیhttps://goo.gl/xxt4kcمولودی های میثم مطیعیhttps://goo.gl/Kx5qLAمولودی های محمدرضا طاهریhttps://goo.gl/L0Mu7Gمولودی های سعید حدادیانhttps://goo.gl/lMrbxvروضه خوانی علی انسانیhttps://goo.gl/3EJm21مداحی و نوحه سعید حدادیانhttps://goo.gl/dgpX2Qمداحی و نوحه سرایی سید مهدی میردامادhttps://goo.gl/vqftTNمداحی و نوحه سرایی سید مجید بنی فاطمهhttps://goo.gl/Mojz0xمداحی و نوحه عبدالرضا هلالیhttps://goo.gl/9D1Naaروضه خوانی حاج حسن خلجhttps://goo.gl/oJbhfGمداحی و نوحه میثم مطیعیhttps://goo.gl/vjO9g0مداحی و نوحه محمدرضا طاهریhttps://goo.gl/o4p60Xمداحی و نوحه – محمود کریمیhttps://goo.gl/Pqg2g6مداحی و نوحه منصور ارضیhttps://goo.gl/J8fhCpمداحی و روضه خوانی مهدی سماواتیhttps://goo.gl/mKeSwMنماهنگ مذهبیhttps://goo.gl/YH19NL#مولودی #ولادت #حضرت_علی_اکبر #محمود_کریمی

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

مولودی ميلاد حضرت علی اكبر و روز جوان- محمود كريمی- ای اولین مدافع حرمبرای دیدن ویدیوهای بیشتر میتوانید روی لیست پخش های پایین کلیک کنید:مداحی و نوحهhttps://goo.gl/ADr5AEمداحی و نوحه شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و آلهhttps://goo.gl/MLyoDlمداحی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهhttps://goo.gl/siwDYpمداحی شهادت امام علی علیه السلامhttps://goo.gl/rj8fvFمداحی و نوحه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامhttps://goo.gl/EOOz82مداحی و نوحه وفات حضرت زینب سلام الله علیهhttps://goo.gl/5lIHJwمداحی و نوحه شهادت امام حسین علیه السلامhttps://goo.gl/K9Rq5Lمداحی و نوحه شهادت امام سجاد علیه السلامhttps://goo.gl/Nnj0UQمداحی شهادت امام محمد باقر علیه السلامhttps://goo.gl/YIaEWgمداحی و نوحه شهادت امام جعفر صادق علیه السلامhttps://goo.gl/wKTmG6مداحی و نوحه شهادت امام موسی الکاظم علیه السلامhttps://goo.gl/xMJIkSمداحی و نوحه شهادت امام رضا علیه السلامhttps://goo.gl/0yKRXBمداحی و نوحه شهادت امام محمد تقی الجواد علیه السلامhttps://goo.gl/SyrOY5مداحی شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلامhttps://goo.gl/yHJr8wمداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلامhttps://goo.gl/D9sUxcمولودیhttps://goo.gl/pQNPo8مولودی های میلاد و مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آلهhttps://goo.gl/SO4vWoمولودی ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهhttps://goo.gl/eIbrRxمولودی های ولادت امام علی علیه السلامhttps://goo.gl/Mqln4Cمولودی ولادت امام حسین علیه السلامhttps://goo.gl/U0Yjqnمولودی های حضرت زینب سلام الله علیهhttps://goo.gl/RQ2a6Cمولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلامhttps://goo.gl/XAKLi9مولودی ولادت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلامhttps://goo.gl/auM0Evمولودی امام حسن عسکری علیه السلامhttps://goo.gl/XOnDdWمولودی ولادت حضرت معصومه سلام الله علیهhttps://goo.gl/qgcm5rمولودی های محمود کریمیhttps://goo.gl/xxt4kcمولودی های میثم مطیعیhttps://goo.gl/Kx5qLAمولودی های محمدرضا طاهریhttps://goo.gl/L0Mu7Gمولودی های سعید حدادیانhttps://goo.gl/lMrbxvروضه خوانی علی انسانیhttps://goo.gl/3EJm21مداحی و نوحه سعید حدادیانhttps://goo.gl/dgpX2Qمداحی و نوحه سرایی سید مهدی میردامادhttps://goo.gl/vqftTNمداحی و نوحه سرایی سید مجید بنی فاطمهhttps://goo.gl/Mojz0xمداحی و نوحه عبدالرضا هلالیhttps://goo.gl/9D1Naaروضه خوانی حاج حسن خلجhttps://goo.gl/oJbhfGمداحی و نوحه میثم مطیعیhttps://goo.gl/vjO9g0مداحی و نوحه محمدرضا طاهریhttps://goo.gl/o4p60Xمداحی و نوحه – محمود کریمیhttps://goo.gl/Pqg2g6مداحی و نوحه منصور ارضیhttps://goo.gl/J8fhCpمداحی و روضه خوانی مهدی سماواتیhttps://goo.gl/mKeSwMنماهنگ مذهبیhttps://goo.gl/YH19NL#مولودی #ولادت #حضرت_علی_اکبر #محمود_کریمی

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

در این ویدیو ما مراسمی برای ولادت حضرت علی اکبر (ع) رو می بینیم که در این مراسم با همراهی و مولودی حاج محمود کریمی است که بسیار بی نظیر است که امیدواریم از این ویدیو لذت کافی را ببرید

در این ویدیو ما مراسمی برای ولادت حضرت علی اکبر (ع) رو می بینیم که در این مراسم با همراهی و مولودی حاج محمود کریمی است که بسیار بی نظیر است که امیدواریم از این ویدیو لذت کافی را ببرید

در این ویدیو ما مراسمی برای ولادت حضرت علی اکبر (ع) رو می بینیم که در این مراسم با مولودی حاج محمود کریمی است که بسیار بی نظیر است که امیدواریم از این ویدیو لذت کافی را ببرید

در این ویدیو ما مراسمی برای ولادت حضرت علی اکبر (ع) رو می بینیم که در این مراسم با مولودی حاج محمود کریمی است که بسیار بی نظیر است که امیدواریم از این ویدیو لذت کافی را ببرید

تصویربرداری و تدوین:بنیاد فرهنگی صبح ظهور قم ۰۹۱۹۲۵۱۹۳۶۳-۰۹۱۲۵۵۱۷۰۵۷

تصویربرداری و تدوین:بنیاد فرهنگی صبح ظهور قم ۰۹۱۹۲۵۱۹۳۶۳-۰۹۱۲۵۵۱۷۰۵۷

 

 

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌هاکلیه مسئولیت ویدیو های منتشر شده با منتشر کننده آن می باشد
سی کلیپ @ ۲۰۱۸کلیه مسئولیت ویدیو های منتشر شده با منتشر کننده آن می باشد
سی کلیپ @ ۲۰۱۸

‘);

newWin.document.close();

setTimeout(function () { newWin.close(); }, 10);

}

.bgBox:nth-child(even) {
background: #fcf6d6;
}

.bgBox:nth-child(odd) {
background: #f1f1f1;
}

.h44 {
line-height: 30px;
}
a{
color: #000;
}
.audiocollection audio, .allcollection audio {
width: 95%;
box-shadow: 1px 1px #888888;
}

.detailcontent p {
font-size: 14px;
line-height: 30px;
font-family: IRANSans !important;
font-weight: bold;
}

.newslistitem a {
font-family: IRANSans !important;
font-weight: bold;
}

.videocollection video, .allcollection video {
width: 100%;
padding-bottom: 10px;
padding-top: 10px;
}

.carousel-inner > .item > a > img, .carousel-inner > .item > img {
width: 290px !important;
height: 150px !important;
}

.carousel-inner > .item > a > p, .carousel-inner > .item > p {
text-align: center;
padding-top: 5px;
}

.audioplayeritem p {
text-align: center;
font-weight: bold;
}

p.videodesc {
text-align: center;
font-weight: bold;
}

@media only screen and (min-width: 768px) {
.newslistitem.row img {
height: 80px;
width: 100%;
}
}

@media only screen and (max-width: 767px) {
.newslistitem.row img {
height: auto;
width: 100%;
}
.container-fluid13{
margin: 70px auto 0px auto !important;
}
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
.bv5 ,.bv2{
margin: 106px auto 0px auto !important;
}
}

jQuery(document).ready(function ($) {

var jssor_1_SlideshowTransitions = [
{ $Duration: 1200, $Zoom: 1, $Easing: { $Zoom: $Jease$.$InCubic, $Opacity: $Jease$.$OutQuad }, $Opacity: 2 },
{ $Duration: 1000, $Zoom: 11, $SlideOut: true, $Easing: { $Zoom: $Jease$.$InExpo, $Opacity: $Jease$.$Linear }, $Opacity: 2 },
{ $Duration: 1200, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Zoom: [0.2, 0.8], $Rotate: [0.2, 0.8] }, $Easing: { $Zoom: $Jease$.$Swing, $Opacity: $Jease$.$Linear, $Rotate: $Jease$.$Swing }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.5 } },
{ $Duration: 1000, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, $Easing: { $Zoom: $Jease$.$InQuint, $Opacity: $Jease$.$Linear, $Rotate: $Jease$.$InQuint }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8 } },
{ $Duration: 1200, x: 0.5, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InCubic, $Zoom: $Jease$.$InCubic, $Opacity: $Jease$.$Linear }, $Opacity: 2 },
{ $Duration: 1200, x: 4, $Cols: 2, $Zoom: 11, $SlideOut: true, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InExpo, $Zoom: $Jease$.$InExpo, $Opacity: $Jease$.$Linear }, $Opacity: 2 },
{ $Duration: 1200, x: 0.6, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Left: [0.2, 0.8], $Zoom: [0.2, 0.8], $Rotate: [0.2, 0.8] }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.5 } },
{ $Duration: 1000, x: -4, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, $Easing: { $Left: $Jease$.$InQuint, $Zoom: $Jease$.$InQuart, $Opacity: $Jease$.$Linear, $Rotate: $Jease$.$InQuint }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8 } },
{ $Duration: 1200, x: -0.6, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $During: { $Left: [0.2, 0.8], $Zoom: [0.2, 0.8], $Rotate: [0.2, 0.8] }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.5 } },
{ $Duration: 1000, x: 4, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $SlideOut: true, $Easing: { $Left: $Jease$.$InQuint, $Zoom: $Jease$.$InQuart, $Opacity: $Jease$.$Linear, $Rotate: $Jease$.$InQuint }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8 } },
{ $Duration: 1200, x: 0.5, y: 0.3, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InCubic, $Top: $Jease$.$InCubic, $Zoom: $Jease$.$InCubic, $Opacity: $Jease$.$OutQuad, $Rotate: $Jease$.$InCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7 } },
{ $Duration: 1000, x: 0.5, y: 0.3, $Cols: 2, $Zoom: 1, $Rotate: 1, $SlideOut: true, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 15 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InExpo, $Top: $Jease$.$InExpo, $Zoom: $Jease$.$InExpo, $Opacity: $Jease$.$Linear, $Rotate: $Jease$.$InExpo }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7 } },
{ $Duration: 1200, x: -4, y: 2, $Rows: 2, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Row: 28 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InCubic, $Top: $Jease$.$InCubic, $Zoom: $Jease$.$InCubic, $Opacity: $Jease$.$OutQuad, $Rotate: $Jease$.$InCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.7 } },
{ $Duration: 1200, x: 1, y: 2, $Cols: 2, $Zoom: 11, $Rotate: 1, $Assembly: 2049, $ChessMode: { $Column: 19 }, $Easing: { $Left: $Jease$.$InCubic, $Top: $Jease$.$InCubic, $Zoom: $Jease$.$InCubic, $Opacity: $Jease$.$OutQuad, $Rotate: $Jease$.$InCubic }, $Opacity: 2, $Round: { $Rotate: 0.8 } }
];

var jssor_1_options = {
$AutoPlay: 1,
$FillMode: 5,
$SlideshowOptions: {
$Class: $JssorSlideshowRunner$,
$Transitions: jssor_1_SlideshowTransitions,
$TransitionsOrder: 1
},
$ArrowNavigatorOptions: {
$Class: $JssorArrowNavigator$
},
$ThumbnailNavigatorOptions: {
$Class: $JssorThumbnailNavigator$,
$SpacingX: 10,
$SpacingY: 15,
$Orientation: 2,
$Align: 156
}
};

var jssor_1_slider = new $JssorSlider$(“jssor_1”, jssor_1_options);

/*#region responsive code begin*/

var MAX_WIDTH = 1150;

function ScaleSlider() {
var containerElement = jssor_1_slider.$Elmt.parentNode;
var containerWidth = containerElement.clientWidth;

if (containerWidth) {

var expectedWidth = Math.min(MAX_WIDTH || containerWidth, containerWidth);

jssor_1_slider.$ScaleWidth(expectedWidth);
}
else {
window.setTimeout(ScaleSlider, 30);
}
}

ScaleSlider();

$(window).bind(“load”, ScaleSlider);
$(window).bind(“resize”, ScaleSlider);
$(window).bind(“orientationchange”, ScaleSlider);
/*#endregion responsive code end*/
});

$(document).ready(function () {
$(“.dropdown-toggle55”).on(“click”, function () {
$(this).toggleClass(“open2”);
});
//$(document).on(‘click’, function () {
// if (!$(event.target).closest(‘.navbar-toggle’).length) {
// if ($(‘.navbar-toggle’).hasClass(‘active’)) {
// $(‘.collapse’).collapse(‘hide’);
// $(“.navbar-toggle”).toggleClass(“active”);
// }
// }
//});

});

$(document).ready(function ($) {
$(‘#example1’).sliderPro({
width: 1300,
height: 460,
arrows: true,
buttons: false,
waitForLayers: true,
thumbnailWidth: 200,
thumbnailHeight: 100,
thumbnailPointer: true,
autoplay: false,
autoScaleLayers: false,
breakpoints: {
۵۰۰: {
thumbnailWidth: 120,
thumbnailHeight: 50
}
}
});
});

function validate() {
if (document.getElementById(“MobileNo”).value.length != 11) {
alert(“text lenghth must be three”);
document.getElementById(“MobileNo”).select();
document.getElementById(“MobileNo”).focus();
return false;
}
else {
return true;
}
}

.nav2 li .dropdown-menu{
margin-top: 4px !important;
}
.dropdown-menu{
padding:2px 6px !important;
}
.elead h4, .elead h4 p, .ebody p {
line-height: 25px;
}

.navbar-inverse .navbar-nav > .open2 > a, .navbar-inverse .navbar-nav > .open2 > a:focus, .navbar-inverse .navbar-nav > .open2 > a:hover {
color: #fff;
background-color: #080808;
}

.logofooter img:hover, .sharestyle img:hover {
transform: scale(1.5);
}

.logofooter img, .sharestyle img {
width: 24px;
transition: transform .2s;
}

.sp-has-pointer {
display: none !important;
}

.navbar-collapse.in {
overflow: hidden !important;
}

@media (max-width: 768px) {
.container2 iframe {
height: 225px !important;
}

.title-logo2 {
width: 255px;
z-index: 9;
margin: 10px;
}
}

@media (min-width: 768px) {
.container2 iframe {
height: 490px !important;
}
}

@media (min-width: 1200px) {
.dropdown-menu55 {
right: 158PX !IMPORTANT;
top: -2px;
border-radius: 0px;
}

li.dropdown:hover > .dropdown-menu {
display: block;
}

.container2 {
width: 1240px;
}
}

@media only screen and (max-width:300px) {
.dropdown-menu55 {
right: 0PX !IMPORTANT;
top: 0px;
border-radius: 0px;
}
}

@media only screen and (min-width:300px) {

.timi {
color: #45c2be;
margin: 5px auto;
font-size: 2.5em;
}

.timi2 {
margin: 5px auto;
}

.TitCond a {
float: right;
}

.multimediaoverlay a {
font-size: 15px;
color: white;
background: #46c1be;
padding: 9px;
}

.imgfirstone {
margin: 0px auto;
height: auto;
width: 100%;
}

figure {
margin: 0px -6px !important;
}

.pitemsli figure {
margin: 10px 15px !important;
}

.hArch10 {
margin: 3px auto;
}

.hArch20 {
margin: 0px auto;
}

.items04 {
margin: 0px auto 3px auto;
}

.DateTimeCo {
margin: 12px auto;
}

.jssor_15 {
left: 0px !important;
}

/*.container-fluid13 {
margin: 80px auto 0px auto !important;
}*/

.container-fluid15 {
margin: 189px auto 0px auto !important;
}

.bx1 {
background: #000;
margin: 105px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv1 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 250px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv2 {
background: #000;
color: #fff;
margin: 110px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv3 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 245px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv4 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 140px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv5 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv6 {
color: #fff;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
}

.footercopyrigt {
font-size: 12px;
}

.sharestyle img {
margin-top: 0px !important;
}

.logofooter {
margin: 10px auto !important;
}

/*img.title-logo2 {
width: 200px;
margin: 5px auto !important;
}*/

.logofooter a img {
width: 35px;
}

.eslim {
/*display: none;*/
}
}

@media only screen and (min-width: 600px) {

.timi2 {
margin: 40px auto;
}

.timi {
color: #45c2be;
margin: 40px auto;
font-size: 2.5em;
}

.container-fluid15 {
margin: 169px auto 0px auto !important;
}

.multimediaoverlay a {
font-size: 15px;
color: white;
background: #46c1be;
padding: 9px;
}

.imgfirstone {
margin: 0px auto;
height: auto;
width: 100%;
}

figure {
margin: 0px -6px !important;
}

.pitemsli figure {
margin: 10px -6px !important;
}

.hArch20 {
margin: 0px auto;
}

.hArch10 {
margin: 3px auto;
}

.items04 {
margin: 0px auto 3px auto;
}

.DateTimeCo {
margin: 12px auto;
}

.jssor_15 {
left: 0px !important;
}

/*.container-fluid13 {
margin: 190px auto 0px auto !important;
}*/

.bx1 {
background: #000;
/*margin: 186px auto 5px auto;*/
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv1 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 250px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv2 {
background: #000;
color: #fff;
margin: 110px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv3 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 245px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv4 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 140px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv5 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv6 {
color: #fff;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
}

.footercopyrigt {
font-size: 12px;
}

.sharestyle img {
margin-top: 0px !important;
}

.logofooter {
margin: 10px auto !important;
}

/*img.title-logo2 {
width: 210px;
margin: 5px auto !important;
}*/

.logofooter a img {
width: 35px;
}
}
.link-cat41{
direction:rtl;
}
@media only screen and (min-width: 768px) {
.title-logo2 {
width: 255px;
z-index: 9;
margin: 20px;
}

.timi2 {
margin: 40px auto;
}

.timi {
color: #45c2be;
margin: 40px auto;
font-size: 2.5em;
}

.container-fluid15 {
margin: 169px auto 0px auto !important;
}

.multimediaoverlay a {
font-size: 20px;
color: #000;
background: #fff;
padding: 9px;
}

.imgfirstone {
margin: 0px auto;
height: 385px;
width: 100%;
}

.titmedia {
width: 95%;
}

figure.effect-hera h2, figure.effect-hera p {
top: 64% !important;
width: 92%;
}

figure {
margin: 0px -6px !important;
}

.pitemsli figure {
margin: 10px -6px !important;
}

.hArch20 {
margin: 0px auto;
}

.hArch10 {
margin: 3px auto;
}

.items04 {
margin: 0px auto 3px auto;
}

.DateTimeCo {
margin: 27px auto;
}

.jssor_15 {
left: 0px !important;
}

/*.container-fluid13 {
margin: 140px auto 0px auto !important;
}*/

.bx1 {
background: #000;
/*margin: 186px auto 5px auto;*/
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv1 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 250px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv2 {
background: #000;
color: #fff;
margin: 110px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv3 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 245px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv4 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 140px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv5 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv6 {
color: #fff;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
}

.footercopyrigt {
font-size: 12px;
}

.sharestyle img {
margin-top: 0px !important;
}

.logofooter {
margin: 10px auto !important;
}

/*img.title-logo2 {
width: 250px;
margin: 5px auto !important;
}*/

.logofooter a img {
width: 35px;
}
}

@media only screen and (min-width: 992px) {
.timi2 {
margin: 40px auto;
}

.timi {
color: #45c2be;
margin: 40px auto;
font-size: 2.5em;
}

.container-fluid15 {
margin: 169px auto 0px auto !important;
}

.multimediaoverlay a {
font-size: 30px;
color: #000;
background: #fff;
padding: 9px;
}

.imgfirstone {
margin: 0px auto;
height: 385px;
width: 100%;
}

figure.effect-hera h2, figure.effect-hera p {
top: 63% !important;
width: 92%;
}

figure {
margin: 0px -6px !important;
}

.pitemsli figure {
margin: 10px -6px !important;
}

.hArch20 {
margin: 14px auto;
}

.hArch10 {
margin: 20px auto;
}

.items04 {
margin: 12px auto 3px auto;
}

.DateTimeCo {
margin: 27px auto;
}

.jssor_15 {
left: -10px !important;
}

/*.container-fluid13 {
margin: 154px auto 0px auto !important;
}*/

.bx1 {
background: #000;
/*margin: 186px auto 5px auto;*/
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv1 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 250px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv2 {
background: #000;
color: #fff;
margin: 110px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv3 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 245px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv4 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 140px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv5 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv6 {
color: #fff;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
}

.footercopyrigt {
font-size: 12px;
}

.sharestyle img {
margin-top: 0px !important;
}

.logofooter {
margin: 10px auto !important;
}

/*img.title-logo2 {
width: 250px;
margin: 5px 20px !important;
}*/

.logofooter a img {
width: 35px;
}
}

@media only screen and (min-width: 1200px) {
.timi2 {
margin: 40px auto;
}

.timi {
color: #45c2be;
margin: 40px auto;
font-size: 2.5em;
}

.container-fluid15 {
margin: 169px auto 0px auto !important;
}

.multimediaoverlay a {
font-size: 20px;
color: #fff;
padding: 9px;
background: transparent;
}

.imgfirstone {
margin: 0px auto;
height: 385px;
width: 100%;
}

.titmedia {
width: 90%;
}

figure.effect-hera h2, figure.effect-hera p {
top: 63% !important;
width: 94%;
}

figure {
margin: 0px -6px !important;
}

.pitemsli figure {
margin: 10px -6px !important;
}

.hArch20 {
margin: 14px auto;
}

.hArch10 {
margin: 20px auto;
}

.items04 {
margin: 12px auto 3px auto;
}

.DateTimeCo {
margin: 27px auto;
}

.jssor_15 {
left: -10px !important;
}

/*.container-fluid13 {
margin: 130px auto 0px auto !important;
}*/

.bx1 {
background: #000;
margin: 120px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv1 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 250px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv2 {
background: #000;
color: #fff;
margin: 110px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv3 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 245px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv4 {
color: #fff;
background: #000;
margin: 140px auto 5px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv5 {
color: #000;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.bv6 {
color: #fff;
background: #fff;
margin: 140px auto 0px auto;
}

.footercopyrigt {
font-size: 12px;
}

.sharestyle img {
margin-top: 0px !important;
}

.logofooter {
margin: 10px auto !important;
}

/*img.title-logo2 {
width: 250px;
margin: 5px 20px !important;
}*/

.logofooter a img {
width: 35px;
}
}

.dropdown-menu {
float: right;
float: right;
left: initial !important;
}

.bx3 {
text-align: left;
min-height: 110px;
max-height: 110px;
padding: 0px 15px;
}

.logofooter img {
width: 38px;
height: 38px;
}

.categorylistbox ul, .taglistbox ul {
list-style-type: none;
}

.categorylistbox ul li, .taglistbox ul li {
float: right;
padding: 6px 8px;
background: #bbbbbb;
color: #000;
margin: 1px;
}

.categorylistbox a, .taglistbox a {
color: #fff;
}

.categorylistbox, .taglistbox {
border-bottom: 2px dotted #dedede;
padding: 5px;
}

.sp-has-pointer {
position: absolute !important;
bottom: 0% !important;
width: 100% !important;
background: #000000c2 !important;
}

.titmedia span {
word-wrap: break-word;
word-break: break-all;
display: block;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
direction: rtl;
}

.sp-bottom-thumbnails.sp-has-pointer .sp-selected-thumbnail:before {
left: 0px !important;
}

@media (max-width:760px) {
.sharestyle img {
margin: -6px 2px 0px 2px !important;
}
}

.navbar-toggle {
float: left !important;
margin-top: 15px;
}

.bv111 {
top: 0px;
background-color: #fff;
}

شعرخوانی مرحوم محمدباقر منصوری در محضر رهبر انقلاب

تصاویر: دیدار مدیر شبکه قرآن سیما با آیت الله صدیقی

فعالیت رسانه ای شبکه قرآن و معارف سیما در دهه کرامت

تصاویر: دیدار مدیر شبکه قرآن سیما با قائم مقام شورای عالی قرآن

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

بازتاب طرح جامع تابستانی سیما در رسانه‌ها

آیین تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد امام رضا (ع)

رفیق شفیق

تیزر پخش سریال «فضل بن شاذان» از شبکه قرآن و معارف سیما

نماهنگ «قطار قم مشهد»

آئین تکریم و معارفه مدیر شبکه قرآن و معارف سیما برگزار شد

پویش میلیونی ختم جمعی صلوات

گلچین مولودی های ولادت حضرت زهرا (س)

حیدر حیدر

میگن که راه کربلا از مشهده

نوحه کریمی در شب اول محرم ۹۷

شب ۱۹ رمضان ۹۸ – حاج محمود کریمی

شعرخوانی مرحوم محمدباقر منصوری در محضر رهبر انقلاب

سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

صلوات خاصه امام رضا (ع)

مراسم شب سوم فاطمیه ۹۷ – حاج محمود کریمی

جشن عید سعید غدیر خم در ساختمان شبکه قرآن و معارف سیما

دیدار مدیران شبکه قرآن و معارف سیما با رئیس ستاد اقامه نماز

بازدید مدیر شبکه قرآن و معارف سیما از خبرگزاری ایکنا

تصاویر: دیدار مدیران شبکه قرآن و معارف سیما با آیت الله صافی گلپایگانی

تصاویر: دیدار مدیران شبکه قرآن و معارف سیما با آیت الله علوی گرگانی

نظرتان درباره عملکرد سایت شبکه قرآن و معارف سیما چیست؟

با تشکر از نظردهی شما

نظر شما با موفقیت ثبت شد

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به تیم مدیریت وب سایت خدمات اینترنتی کندو می باشد

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹

ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی 99
ولادت حضرت علی اکبر محمود کریمی ۹۹
0

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  تاسوعای حسینی

Related posts

Leave a Comment

ml>