دسته‌ها
معنوی

چگونه برای ظهور آماده شویم؟

چگونه برای ظهور آماده شویم؟

يكي از ويژگي هاي منتظر ، شناخت و معرفت به امام زمان است نه فقط يادگيري نام ها و القاب و تاريخ ولادت و غيبت ؛ بلكه معرفت داشتن به ويژگي ها و ابعاد وجودي حضرت و انديشيدن در كلمات و اوامر حضرت و تأمل در حكمت نام ها و نشانه ها و علائم ظهور و شگفتي ولادت و حيات او ، همچنين دانستن سبب و حكمت غيبت پر رمز و راز حضرت كه به يقين وقتي انسان معرفت به اين موارد پيدا كرده و اهداف و آرمان هاي او را فهميد خود را براي عملي كردن اهداف امام زمان آماده مي سازد و خشنودي او را به خشنودي خودش ترجيح مي دهد و سعي مي كند سرباز خوبي براي آن حضرت باشد.

خوشا به حال شيعيان مهدي (عج)

اين سوال بسيار مهم و در واقع سوال همه ي شيعيان و محبين اهل بيت مي باشد . به نظر مي رسد اگر ما وظيفه ي خود را در زمان و دوران انتظار بدانيم و بدان وظايف عمل كنيم در واقع خود را براي زمان ظهور آماده كرده ايم .
«آمادگي براي ظهور مستلزم انتظاري خوب و شايسته است.»
1. شناخت: يكي از ويژگي هاي منتظر ، شناخت و معرفت به امام زمان است نه فقط يادگيري نام ها و القاب و تاريخ ولادت و غيبت ؛ بلكه معرفت داشتن به ويژگي ها و ابعاد وجودي حضرت و انديشيدن در كلمات و اوامر حضرت و تأمل در حكمت نام ها و نشانه ها و علائم ظهور و شگفتي ولادت و حيات او ، همچنين دانستن سبب و حكمت غيبت پر رمز و راز حضرت كه به يقين وقتي انسان معرفت به اين موارد پيدا كرده و اهداف و آرمان هاي او را فهميد خود را براي عملي كردن اهداف امام زمان آماده مي سازد و خشنودي او را به خشنودي خودش ترجيح مي دهد و سعي مي كند سرباز خوبي براي آن حضرت باشد.
از رسول اكرم (ص) حكايت شده:
«من مات و هو لا يعرف امامَهُ ماتَ ميتة جاهلية» ؛
«كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

* راه هاي شناخت امام زمان :
چگونه برای ظهور آماده شویم؟

از جمله راه هاي شناخت امام زمان عبارتند از : 1. تلاش براي آگاهي بيشتر از حضرت يا از طريق شنيدن از بزرگان و يا مطالعه ي كتاب هايي كه دراين زمينه نوشته شده است ، مانند كتاب مكيال المكارم كه مرحوم آيت الله سيد محمد تقي موسوي اصفهاني تاليف كرده اند و طبق گفته نويسنده به فرمان خود امام زمان (عج) نوشته شده است اين كتاب يك دوره امام شناسي كه ترجمه فارسي هم شده است .
2. راه دوم بوسيله ارتباط روحي و معنوي با دعا و توسل است: همانطور كه در زيارت جامعه مي فرمايد : «خدايا از تو مي خواهم كه مرا از آشنايان به امامان و به حق و حقوق آنان قرار دهي!»
راه اول : راه معرفت علمي است ولي راه دوم: راه شناخت قلبي و روحي است.
2. اطاعت: اگر چه امام زمان غايب است ولي اراده و فرمانش در ميان همه ي خلايق جاري است . دستوراتش را بايد شناخت و فرمان هايش را بايد اطاعت كرد.
از امام صادق (ع) حكايت شده كه مي فرمايد : خوشا به حال شيعيان مهدي قائم(ع) آنان كه در دوران غيبت او چشم انتظار ظهور اويند و در دوران ظهورش سرسپردگان اوامر او.» حال سوال اين است چگونه اوامر و دستورات امام زمان (عج) را در زمان غيبت ايشان بدانيم و به آنها عمل كنيم؟
در جواب اين سوال بايد گفت كه اگر چه در خصوص امام زمان ارتباط محسوس بين امام و مردم وجود ندارد ولي در هيچ يك از دو غيبت صغري و كبري امام زمان ، پيوند امام با مردم به طور كلي قطع و گسسته نشده است زيرا در هر دو غيبت ، امر سفارت و نيابت وجود داشته و دارد و از طريق نايبان ، پيوند امام با مردم برقرار بوده و هست . در زمان غيبت صغري نيابت نايبان خاص بوده و در زمان غيبت كبري نيابت نايبان حضرت عام مي باشد كه با توجه به شرايط و ضوابطي كه مطرح مي كنند اطاعت فقهاء جامع الشرايط لازم و در رديف اطاعت از امام زمان مي باشد . و مخالفت با فقيه جامع الشرايط كه نايب امام است ، مخالفت با امام ، و مخالفت با امام ، مخالفت با خداوند مي باشد.

* توقيع حضرت ولي عصر (عج) :

سوالاتي كه براي مردم حاصل شده بود و براي خودش نيز «اسحاق بن يعقوب » مشكل بود در ذيل نامه اي به وسيلة نايب دوم ، يعني محمد بن عثمان عمري به محضر حضرت مهدي (عج) فرستاد و پاسخ آنها را طلبيد از جمله ي آن مسائل اين بود كه مردم در عصر غيبت در حوادث واقعه به چه كسي مراجعه كنند؟ حضرت پاسخ فرمودند: «… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله» ؛ « اما آنچه سوال كرده اي خدا تو را هدايت كند و ثابت قدم نمايد… اما حوادثي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنها حجت و نمايندگان من هستند بر شما و من حجت خدا بر شما…» از اين حديث استفاده مي شود كه اطاعت از ائمه ي قبل ، عين اطاعت از امام زمان است چون فقها با توجه به قرآن كريم و قول ائمه احكام شرعي را بيان مي كنند.
3. انتظار : انسان منتظر نفس اماره را كنترل و شيطان را از خود دور مي كند و خود را جهت استقبال از آقا امام زمان (عج) مهيا مي كند. جهت استقبال از او لوح دل را از آلودگي ها و گناهان مي شويد و خانه دل را به ياد خدا و با صفات حميده و پسنديده ي انساني زينت مي دهد و الا امام زمان (عج) كه به هر جايي پا نمي گذارند . نمي توان يك گوشه ي دل را از محبت دنيا پر كرد گوشه ي ديگر گناهان و… بعد به آقا بگوييم بيا بيا كه سوختم ، ز هجر روي ماه تو ؟ چگونه سوخته است انساني كه خود را براي ظهور آماده نكرده است.آيينه شو ، جمال پري طلعتان طلب
جاروب زن به خانه سپس ميهمان طلب

4. خدمت گذاري به حضرت : از امام صادق (ع) نقل شده كه مي فرمايند: «اگر دوران او را درك مي كردم همه ي روزهاي زندگيم را در خدمت به او مي گذراندم.»
وقتي پيامبران و امامان در خدمت به امام زمان پيشتاز هستند وقتي امام صادق (ع) آرزوي خدمت به ايشان را دارد و حضرت عيسي (ع) از آسمان فرود مي آيد تا او را ياري كند وظيفه ي شيعيان منتظر در خدمت به ساحت مقدس او چقدر است؟
بي ترديد خادمين دوران ظهور ، همان خادمين دوران غيبت اند.
آنها كه پس از ظهور شايستگي خدمت مي يابند، همان هايي هستند كه در دوران غيبت ، بر خدمت به امام و امت امام همت گماشته اند و اهداف امام را سرلوحه ي زندگي خود قرار داده اند.

* برخي ديگر از تكاليف و وظايف منتظران حضرت:
چگونه برای ظهور آماده شویم؟

5. محبت به امام زمان (عج) : پيامبر اكرم : «خداوند را دوست بداريد به جهت آنچه از نعمت هاي خويش به شما مي دهد و مرا به جهت دوستي خداي عزوجل دوست بداريد و اهل بيتم را به خاطر دوستي من دوست بداريد.»
6. اظهار اشتياق به ديدار آن بزرگوار : نيك بودن اشتياق به آن حضرت ، امر واضح و روشني است زيرا اين از لوازم محبت است .
7. اندوهگين بودن مؤمن از فراق آن حضرت : اينكه مؤمن از فراق و دور ماندن از حضرت اندوهگين باشد از نشانه هاي دوستي و اشتياق به حضرت است.
8. حضور در مجالس فضايل و مناقب آن حضرت كه از مصاديق «فَاسْتَبِقُوالْخَيْرَاتِ» است .
9. سرودن و خواندن شعر در فضايل آن حضرت : امام صادق (ع): «هر كس درباره ي ما يك بيت شعر بگويد خداوند براي او خانه اي در بهشت خواهد ساخت.»
10. شناختن علايم ظهور حضرت : مقدمه ي شناخت حضرت شناخت علائم ظهور به ويژه علائم حتمي مقارن با ظهور حضرت است.
11. صدقه قرار دادن به نيابت آن حضرت و براي سلامتي او: كه نشان از مودت و دوستي آن جناب و ولايت اوست.
12. حج و طواف به نيابت حضرت .
13. تصميم قلبي بر ياري كردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او.
14. تجربه بيعت با حضرت با خواندن دعاها از جمله دعاي عهد و…
منبع: نشريه فصل رويش ويژه نامه اعتكاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *