چگونه برای نماز شب بیدار شویم؟
معنوی

چگونه برای نماز شب بیدار شویم؟

چگونه براي نماز شب بيدار شويم؟

 

چگونه برای نماز شب بیدار شویم

 

 ۱٫اخلاص

۲٫احساس به اينكه پروردگار ذوالجلال تو را به نماز شب فرا مي خواند.

 

۳٫پيامبر خدا(ص)تو را به نماز شب دعوت مي كند.

 

۴٫بنگر كه سلف صالح چگونه از نماز شب لذت مي بردند.

۶٫به پهلوي راست بخواب.

 

۷٫بدان كه قيام شب موجب طرد غفلت از قلب مي شود.

 

۸٫شناخت ميزان اهتمام رسول خدا(ص) به نماز شب.

۹٫در مورد تهجد كنندگان بينديش.

چگونه برای نماز شب بیدار شویم

 

۱۰٫از خدا بخواه كه قيام شب را بر تو آسان كند.

۱۱٫با وضو بخواب.

۱۲٫بدان كه خداوند متعال براي كسي كه نماز شب مي خواند لبخند مي زند.

چگونه برای نماز شب بیدار شویم؟

۱۳٫بدان كه رسول خدا(ص)نماز شب را ترك نمي كرد و لو مريض هم بود.

۱۴٫بفهم كه اصحاب گرامي چقدر براي نماز شب تلاش مي كردند.

۱۵٫پس از نماز عشاء زود بخواب.

۱۶٫ بدان كه قيام شب موجب دستيابي تو به حوري هاي نيكو مي شود.

۱۷٫با نيت نماز شب بخواب.

۱۸٫بدان كه خداوند متعال در نزد ملائكه به نمازگزاران شب افتخار مي كند.

۱۹٫ بدان كه رسول خدا(ص)نماز شب را ترك نمي كرد ،هرچند كه در حال جهاد بود.

۲۰٫از گناهان و معاصي اجتناب كن.

۲۱٫بر اذكار شرعي قبل از خواب پايبند باش.

۲۲٫بدان كه خداوند براي قيام كنندگان شب پاداش بزرگي آماده كرده است.

۲۳٫ بدان كه رسول خدا(ص)نماز شب را ترك نمي كرد ،هرچند كه در حال سفربود.

۲۴٫در مورد تلاش زنان سلف صالح براي نماز شب مطالعه كن.

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  چگونه گناهان گذشته را فراموش کنیم؟

۲۵٫بدان كه كم كساني پيدا مي شوند كه نماز شب بخوانند و آنها ناشناس هستند.

۲۶٫ بدان كه قيام شب سبب سعادت قلب و گشادگي سينه مي شود.

۲۷٫از خوردن و نوشيدن زياد پرهيز كن.

۲۸٫بدان كه رسول خدا(ص)همسرانش را به برپايي نماز شب تمرين مي داد.

۲۹٫بدان كه اميران و خلفا تا چه اندازه بر خواندن نماز شب حريص بودند.

۳۰٫بدان كه شيطان تلاش مي كند تا تو را از نماز شب بازدارد.

۳۱٫ بدان كه قيام شب عامل ياري خداوند بر دشمنان در ميدان جهاد است.

۳۲٫هنگام خوابيدن زياد خود را نپوشان.

 

۳۳٫ بدان كه رسول خدا(ص)دخترانش را به برپايي نماز شب تربيت مي كرد.

۳۴٫در مورد مناجات اهل نماز شب با پروردگارشان تامل كن.

۳۵٫ بدان كه نماز شب موجب رقت و نرمي مي شود.

۳۶٫زياد نخواب.

۳۷٫به توصيه هاي سلف صالح در مورد نماز شب توجه كن.

۳۸٫به محاسبه نفس خود بپرداز  و او را مبني بر ترك نماز شب توبيخ كن.

۳۹٫بدان كه رسول خدا(ص) ما را فرا مي خواند كه در انجام نماز شب با همديگر مسابقه دهيم.چگونه برای نماز شب بیدار شویم؟

 

۴۰٫بدان كه اداي نماز شب موجب دستيابي به بهشت ها ست.

 

۴۱٫با نفس و اكراه آن براي نماز شب مجاهده كن.

 

۴۲٫بر اذكار شرعي هنگام بيدار شدن از خواب پايبند باش.

۴۳٫بدان كه قيام شب موجب كوتاه شدن زمان سرگرداني روز قيامت مي شود.

 

۴۴٫بدان كه رسول خدا(ص)اصحاب خود را در مورد نماز شب توجه داده و براي نماز بيدارشان مي كرد.

۴۵٫بدان كه اگر نماز شب از بزرگان سلف فوت مي شد تاچه اندازه حسرت خورده و گريه مي كردند.

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  چگونه غذای حرم امام رضا بگیریم؟

۴۶٫قيام شب موجب از بين رفتن گناهان مي شود.

۴۷٫از غذاي حلال استفاده كن.چگونه برای نماز شب بیدار شویم؟

 

۴۸٫توصيه به خواندن نماز شب را در بين همديگر فرهنگ كنيم.

۴۹٫بينديش كه سلف صالح  همديگر را به نماز شب سفارش مي كردند.

 

۵۰٫بدان كه شرفحقيقي مومن نماز شب است.

۵۱٫به ميزان تلاش علما براي نماز شب بينديش.

۵۲٫نفس خود را به بلند همتي و تمايل به چيزهاي عالي عادت ده.

 

۵۳٫بدان كه نماز شب عامل ارتباط تو با خداي سبحان است.

۵۴٫بهشت و نعمت هاي آن را در پيش چشم خود بياور.

۵۵٫هنگام بيدار شدن از خواب ،بر صورت خود آب بپاش.

۵۶٫بدان كه قيام شب موجب خاتمه نيكو مي شود.

 

۵۷٫بدان كه سلف صالح چگونه نماز شب را بر همسر و فرزندان خود ترجيح مي دادند.

 

۵۸٫نفس خود را به كوتاهي در مورد نماز شب  متهم ساز.

 

۵۹٫آتش جهنم و عذابهاي آن را پيش چشم خود داشته باش.

۶۰٫ بدان كه قيام شب موجب اجابت دعامي شود.

۶۱٫هنگام بيدار شدن براي نماز شب مسواك بزن.

۶۲٫بدان كه مواظبت برنماز شب  موجب ترك گناهان مي شود.

۶۳٫بدان كه زنان سلف صالح همسرانشان را براي نماز شب بيدار مي كردند.

منبع : وبلاگ اسلام

 

 

1+

Related posts

Leave a Comment

ml>