معنوی

چگونه جن تسخیر کنم؟

چندین نفر در باره موکل و جن پرسیده اند .بعضی اظهار علاقه کرده اند که موکلی داشته یا ؟؟؟تسخیر کنند. ما می خواهیم در این باره توضیح دهیم.

در جایی اورده ایم در حال حاضر جن و انسان امکان ارتباط ندارند .اگر دیدید کسی مدعی چنین کاری شد و حتما او را به شکل گفته شده در قبل امتحان کنید تا حقیقت اشکار گردد. در باب موکل وداشتن ان بحث زیادی وجود دارد . اما همین کلمه موکل داشتن غالبا نمی دانند با فتحه است یا کسره وغالبا با کسره تلفظ می کنند و هم ,این نشان می دهد بسیاری از مردم از جمله مدعیان حتی به گفته خود توجه ندارند و معنی کلمه را از یاد برده اند . اگر کسی قصد دارد یک نفر یا موجودی مثل جن و روح را به کار گیرد و مثلا او را برای کسب خبر بفرستد .کدام یک وکیل و کدام موکل هستند؟ مامور کننده وکیل است.؟؟؟ موکل هم ان فرد یا موجود برای انجام کار است؟ اینها جن و روح را موکل میدانند.پس او باید به انسان دستور انجام کار بدهد؟ این چه فایده ای دارد؟حداقل باید در این باره فکر کرد یا نه؟حالا چرا در بین طرفداران علوم غریبه این امر ساری و شایع است؟ظاهرا کار به عکس شده . اما شاید باورتان نشود که در دنیای ما ودر سرزمین ما چه بسیارافراد که وقت وکار ومال وحوصله خود را در این راه نهاده اند؟ چگونه جن تسخیر کنم؟

البته رفتن به دنبال مسایل نا معقول مختص به این گروه نیست .و در اینده به انها اشاره می کنیم ولی به طور خلاصه ما عادت به تفکر و تعقل در مسایل کلی روزمره را نداریم. دچار نوعی رخوت وتنبلی ذهن هستیم و بعد داد و فریاد می کنیم که چرا نمیگذارند فکر کنیم؟ و…چه کسی می تواند جلوی فکر کردن ادم را بگیرد؟خدا انسان را ازاد افریده به ادمی  عقل و اراده داده تا استفاده کند .اگر کسی نکرد؟ مقصر خود اوست؟در هیچ جای قران نیامده که کسی میتواند به جای دیگری فکر کرده یا تصمیم بگیرد؟پس چرا از این حق استفاده نمی کنند.؟ چگونه جن تسخیر کنم؟

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  چگونه گناه نکنیم؟

این بحث به معنی ان نیست که امکان ارتباط میان روح و جن با انسان وجود ندارد . به معنی ان است که کمیت وکیفیت رابطه برای انسان به عنوان بالاترین و قویترین موجودات به ویزه در رابطه با موجودا ت فوق چگونه است ؟و چگونه باید باشد.؟و چه هست؟وچه نباید باشد؟

Related posts

Leave a Comment

ml>