خانواده

چگونه صیغه ی موقت را باطل کنیم؟

چگونه صیغه ی موقت را باطل کنیم؟
در صورت جاری شدن صیغه موقت بین زن و مرد و در نهایت در صورتیکه تصمیم به باطل کردن این صیغه دارید کافیست بقیه مدت را به دختر مورد نظر ببخشید (با زبان بگویی: باقی مانده مدت را به تو بخشیدم. از پشت تلفن هم می توانی مدت را ببخشید) مدت صیغه تمام می شود و از هم جدا خواهید شد.
به محض بخشیده شدن مدت دختر باید عده نگه دارد، یعنی عده از زمان بخشیده شدن مدت شروع می شود . نگه داری عده لازم است. فرقی نمی کند که به حاملگی اطمینان داشته باشد یا خیر . مدت عده دوبار حیض دیدن است. از حیض دوم که پاک شد، می تواند ازدواج کند.
اگر قبل از تمام شدن عده عقد خوانده شود و ازدواج کند،برای همیشه به آن مرد حرام خواهد شد.

پی نوشت:
۱٫ امام خمینی، توضیح المسائل ،م ۲۳۹۰٫

 

 

بیشتر بخوانید بیشتر بدانید  چگونه شوهر پولدار پیدا کنیم؟

Related posts

Leave a Comment

ml>