اجتماعی

چگونه ژاپن ژاپن شد؟

ژاپنی که نه نفت دارد، نه کشور پهناور و نه نیروی کار جوان؛ پاسخ به این سؤال عمل به راهبردِ نوین امروز ما یعنی اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی است. مساله حمایت از تولید ملّی و کالای ایرانی همواره دغدغۀ اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست و نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط معظم له بر پایۀ گفتمان اقتصادی ازجمله نوآوری و شکوفایی، اصلاح اُلگوی مصرف، همت مضاعف- کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولیدملّی و حمایت از کار وسرمایۀ ایرانی، حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، اقتصاد مقاومتی اقدام…

Read More