مناسبتی

روز بزرگداشت شیخ صدوق

خواص دارویی و گیاهی ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه قمی ملقب به  ( شیخ صدوق ) است که صف اول محدثین و علمای اثناعشر جای دارد و به عنوان یکی از ارکان فقه شیعه به شمار می رود.پس از گذشت ۱۰ قرن از وفات این محدث بزرگ شیخ صدوق، برکات آثار و خدماتش باعث شده تا ۱۵ اردیبهشت را به عنوان روز بزرگداشت شیخ صدوق نامگذاری کنند. زندگینامه شیخ صدوق محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی مشهور به( شیخ صدوق ) در سالهای ۳۰۶ یا ۳۰۷ هجری قمری در…

Read More