خانواده

چگونه راحت دخول کنیم؟

**۱-دراین حالت که آمیزش پهلو به پهلو نام داردمرد و زن هر دو به پهلو خوابیده و پاها را طوری که هردو راحت باشند بر روی هم قرار داده وبا حرکات موجی کمر عمل دخول را انجام میدهند.بهترین شیوه آمیزش پهلو به پهلو به این صورت است که مرد به پهلوی چپ بخوابد وکاملا درمیان پاهای زن قرار گیردو زن پای چپ خود را به پشت مرد ببرد.در این حالت مرد میتواند با دست راستش باسن زن را نوازش کند وبه تحریک وی کمک کند برای این که وزن مرد…

Read More
پزشکی

چگونه راحت پريود شويم؟

دوران پریود و قاعدگی در خانم ها همراه با درد دل است و بیحالی و بسیاری حالتهای ناخوشایند دیگر را به همراه دارد. اما راه حل برای کاهش این دردها چیست ؟ زمان عادت ماهانه برای هر خانمی جزو روزهای سختی است که باید هر ماهه بگذراند و پشت سر بگذارد. برای هر چه آسانتر گذشتن این دوره، توصیه های ما را بخوانید و به آنها عمل نمایید. امیدواریم این روزها را با راحتی طی کنید بهترین خوراکی ها در دوران قاعدگی داشتن احساس خستگی،تحریک پذیری، و التهاب آن هم بدون…

Read More
ml>