مناسبتی

شب قدر است ومحتاج دعایم زعمق دل

۱۳۹۴-۰۴-۱۵ مطالب خواندنی دیدگاه خود را ثبت کنید ۳,۸۹۱ بازدید شب عفو است و محتاج دعایم، زعمق دل دعایی کن برایم، اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میان اشک هایت دیدی، کمی هم نزد او یادی زما کن، کمی هم جای ما او راصدا کن، بگو یارب فلانی روسیاهست، دو دستش خالی و غرق گناه است، بگو یارب توی دریای جوشان، دراین شب بروی بنوشان. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مشاوره سنگ درمانی شب قدر است ومحتاج دعایم زعمق دل تسبیح یسر ۳۳ دانه ای برچسباستجابت…

Read More
مناسبتی

شب قدر است ومحتاج دعایم

۱۳۹۴-۰۴-۱۵ مطالب خواندنی دیدگاه خود را ثبت کنید ۳,۸۸۱ بازدید شب عفو است و محتاج دعایم، زعمق دل دعایی کن برایم، اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میان اشک هایت دیدی، کمی هم نزد او یادی زما کن، کمی هم جای ما او راصدا کن، بگو یارب فلانی روسیاهست، دو دستش خالی و غرق گناه است، بگو یارب توی دریای جوشان، دراین شب بروی بنوشان. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مشاوره سنگ درمانی شب قدر است ومحتاج دعایم تسبیح یسر ۳۳ دانه ای برچسباستجابت دعا دعاهای…

Read More
ml>