دسته‌ها
مناسبتی

متن روز ملی شدن خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس نام نامی ات همواره جاودانه است نام نامی ات همواره بر زبان موج جاودان ترین سرود عاشقانه است ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد     تا روزی که دنیا برقرار است خلیج فارس نامش پایدار است تصویرى زیبا از […]