مناسبتی

متن روز ملی شدن خلیج فارس

متن روز ملی شدن خلیج فارس ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس نام نامی ات همواره جاودانه است نام نامی ات همواره بر زبان موج جاودان ترین سرود عاشقانه است ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد     تا روزی که دنیا برقرار است خلیج فارس نامش پایدار است تصویرى زیبا از خلیج فارس،سومین خلیج بزرگ جهان! دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد   شعر زیبای تبریک روز خلیج فارس     اي عشق آفتاب و زمین اي خلیج فارس/چشم آبی…

Read More