دسته‌ها
روانشناسی

چگونه پسران متولد اسفند را بشناسیم؟

چگونه پسران متولد اسفند را بشناسیم؟   سمبل‌: ماهی شعار: من‌ باور دارم‌ سياره‌: نپتون‌ عنصر وجود: آب‌ شخصيت‌: راوی سنگ‌ خوش‌يمن‌: زمرد رنگ‌ محبوب‌: آبی و سبزروشن‌ بسیار حسّاس و رؤیایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و نرم عمل میکند ، اهل آرامش و ملایمت ، همیشه موافق ، سازش‌کار و دارای […]

دسته‌ها
روانشناسی

چگونه پسران متولد دی را بشناسیم؟

خصوصیات مردان متولد دی ماه قدرت طلب ، خانواده دوست ، خوددار و سرد ، و در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر از ویژگی های مرد متولد دی ماه است . پدری جدی و خشک اما مهربان و دلسوز ، او مقام را به ثروت ترجیح می دهد . مرد متولد دی دیواری […]

دسته‌ها
روانشناسی

چگونه عاشق دختر متولد آبان شویم؟

چگونه عاشق دختر متولد آبان شویم؟ شما متولد چه ماهی هستيد؟ این ماه توسط پلوتو هدایت می شود و زنان متولد آبان به طور استثنایی پرتکاپو و فعال هستند و شخصیت با قدرتی دارند. این زن به درد یک آدم ضعیف النفس نمی خورد. برای اینکه برای طبیعت درونی او جاذبه داشته باشید بایستی یک […]