رفت و آمد

چگونه یک بسته را پست کنیم؟

روندسير مرسولات پستي شامل ۴ مرحله قبول، مرحله تجزيه وآماده سازي، مرحله رهسپاري و حمل ونقل و مرحله توزيع است.چگونه یک بسته را پست کنیم؟ درمرحله قبول مشتريان مي توانند از شيوه هاي مختلفي استفاده كنند كه بستگي به انتخاب خود آنان ومهلت لازم براي مرسولات دارد. با مراجعه به يكي از باجه ها، دفاتر، آژانس ها، نمايندگي هاي پستي و يا دفاتر خدمات ارتباطي مستقر در مناطق شهري و روستايي پس از مشخص كردن نوع، وزن ومشخصات مرسوله براي متصدي، با استفاده از سرويس هاي سريع پستي نظير پيشتاز…

Read More