عکاسی هنر

چگونه عکس پنینگ بگیریم؟

ماشین ها و خودروها یکی از سوژه های مورد علاقه جامعه امروزی، به خصوص آقایان است، در این مقاله به بررسی راه حل های ساده ای می پردازیم که به وسیله آن ها بتوان عکس های خوبی از ماشین ها بگیریم. کلیک-آیا دوست دارید از ماشین خود عکس خوبی بگیرید؟ شاید تا به حال چندین بار از اتومبیل خود عکاسی کرده باشید ولی از عکس خود راضی نبوده اید. عکاسی از اتومبیل و ماشین کارآسانی نیست ولی در این مقاله ما به بررسی نکات مهمی می پردازیم که به وسیله…

Read More