دسته‌ها
مهاجرت

چگونه به استراليا مهاجرت كنيم؟

مهمترین و بهترین روش مهاجرت به استرالیا همچنان از طریق مهارت و تخصص است . شرایط کلی امسال نیز برای مهاجرت از این روش به شرح زیر است: 1. نباید سن شما بیشتر از 49 سال باشد. 2. باید دارای مدرک تحصیلی باشید. از جمله: مدارک کامپیوتر که مربوط به مایکروسافت و غیره باشد، مدارک […]