حیوانات

چگونه گربه را بخوابانیم؟

چگونه گربه را بخوابانیم؟ آیا تابحال خواسته اید گربه خود را در آغوش بگیرید و شب را با حیوان خانگی خود در تختخواب بخوابید؟ گربه ها معمولا حداقل یک یا دو بار در شب بیدار می شوند، شما با نظم، صبر و شکیبایی می توانید آنها را متقاعد کنید که با برنامه شما سازگار شوند. اگر آماده سازی شما مناسب و ترتیبات خواب شما و گربه اصولی انجام شود، ارتباط قوی و خوابیدن شما با گربه خود می تواند بسیار پر دوام باشد. گربه را در طول روز فعال نگه دارید. یک گربه فعال در طول روز، تبدیل به گربه…

Read More